دستورالعمل بازگشت به پذیرش دانش آموزان و دانشجویانی که تحصیل خود را در مناطق غیر پزشکی ترک کرده اندبه گزارش ایمنا و با اشاره به روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی ، معصومه طباطبایی رئیس مرکز سنجش ، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی به رidentsسای استانی دانشگاه آزاد اسلامی دستورالعمل داد.

بر اساس این دستورالعمل ، دانشجویان پذیرفته شده و غیر پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی که به دلایل مختلف از جمله ترک تحصیل ترک تحصیل کرده اند ، درخواست نکرده یا در صورت پذیرش ، در صورت مشاهده تاریخ از 7/1400 ثبت نام نکرده و یا ترک کرده اند / 1 تا 1401/6/31 با ثبت تعطیلات بدون در نظر گرفتن سالها در نصف سال یا ترم های بدون ارجاع محدود نیستند.

این آموزش شامل دانشجویان فارغ التحصیل که فقط پایان نامه و پایان نامه دارند ، نمی شود ، بنابراین ، برای این دانشجویان ، تصمیمات مطابق قوانین و مقررات آموزش و پرورش و مطابق با قوانین نظام وظیفه (برای مردان) گرفته می شود.

دیدگاهتان را بنویسید