در کنفرانس وزرای خارجه ایران و روسیه چه گذشت؟ / لاوروف: ضمانت نامه کتبی از آمریکا در خصوص توافق هسته ای ایران دریافت کردیم – قدس آنلاین | ایستگاه خبریسرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در کنوانسیون مطبوعاتی مشترک همراه خود حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران اظهار داشت: مسکو تضمین های کتبی اجتناب کرده اند آمریکا اکتسابی کرده است کدام ممکن است تحریم ها مانع همکاری در چارچوب هماهنگی هسته ای ایران نخواهد شد.

به گزارش قدس وب مبتنی بر، حسین امیرعبداللهیان روز سه شنبه در نشست خبری سرگئی لاوروف در {پاسخ به} پرس و جو خبرنگار ایرنا همراه خود ردیابی به پیام وزیر امور خارجه اوکراین اظهار داشت: همراه خود وزیر امور خارجه اوکراین کسب اطلاعات در مورد امتیازات دوجانبه اظهار داشت وگو کردیم. “

امیر عبداللهیان افزود: وزیر امور خارجه اوکراین {در این} پیام اجتناب کرده اند ممکن است درخواست شده است است کدام ممکن است آمادگی اوکراین برای رفع سیاسی این مثال را به طرف روسی برسانم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا کنم کدام ممکن است طرف اوکراینی خواهان توقف مبارزه است.

شاهزاده عبداللهیان همراه خود احترام اجتناب کرده اند استقبال طرف روسی اجتناب کرده اند هیئت جمهوری اسلامی ایران در مسکو، اظهار داشت: در لحظه در چارچوب روابط رو به انبساط ۲ ملت گفتگوهای سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفیدی داشتیم.

دیدار رئیس جمهور همراه خود پوتین مهمترین مناسبت سیاسی بود

وی یکپارچه داد: تصمیم های منظمی بین افسران ارشد ۲ ملت در جاری انجام است. بازدید آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به مسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدار همراه خود ولادیمیر پوتین مهمترین مناسبت سیاسی در روابط دوجانبه فعلی ۲ ملت بود. این دلیل است می توان دیدگاه روابط {در میان} مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلندمدت را دیدگاهی خوش بینانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازنده نامید.

وزیر امور خارجه در تشریح بازدید در لحظه شخصی به مسکو اظهار داشت: برای پیگیری توافقاتی کدام ممکن است کمتر اجتناب کرده اند ۲ ماه پیش بین روسای جمهور ۲ ملت در مسکو به پایان رسید، مذاکرات مورد نیاز را داشتیم. علاوه بر این کسب اطلاعات در مورد روابط دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد همه جانبه همکاری‌های تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکو صحبت کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم در هفته‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزهای بلند مدت بتوانیم اقداماتی را کدام ممکن است در بازتاب تحریک کردن کرده‌ایم، پایان دادن کنیم. همه عامل به نفع ۲ ملت، ۲ ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه قلمرو است.

کمیت مبادلات تجاری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه در جاری توسعه است

وی همراه خود خاص اینکه کمیت مبادلات تجاری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه در جاری توسعه است، اظهار داشت: این سیستم های مالی ۲ ملت اجتناب کرده اند قبلی خاص شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری اجراست. برخی اجتناب کرده اند این ماموریت ها همراه خود سرعت بیشتری پایان دادن می شوند. همراه خود این جاری، ما باید عقب مانده این همکاری ها را همراه خود سرعت بیشتری پیگیری کنیم.

روسیه مانعی برای بدست آوردن به هماهنگی نخواهد بود

امیر عبداللهیان همراه خود ردیابی به اینکه در لحظه مذاکرات وین برای تعمیر تحریم های یکجانبه جمهوری اسلامی ایران را تجزیه و تحلیل کردیم، افزود: در همین جا تاکید می کنم کدام ممکن است روسیه مانعی برای بدست آوردن به هماهنگی نخواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ربطی به تحولات ندارد. در ایران، اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات.» وین است.

وی اظهار داشت: اگر همراه خود طرف آمریکایی بر بالا برخی اجتناب کرده اند امتیازات باقی مانده کدام ممکن است ردیابی ها صورتی بی نظیر جمهوری اسلامی ایران است به هماهنگی برسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده مذاکرات در لحظه در وین به هماهنگی آخرین برسد، روسیه یکپارچه خواهد داد. به ۱ هماهنگی خوشایند، محکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ایران برای حضور در چنین توافقی حمایت خواهد کرد.

طرف آمریکایی اجتناب کرده اند تخلفات شخصی در یک واحد رکورد نزدیک به هماهنگی است عرضه دادن اندازه می کشد

وی ابراز امیدواری کرد: امیدواریم طرف آمریکایی خیلی زود بازو اجتناب کرده اند زیاده خواهی بردارد به همان اندازه بتوانیم در بلند مدت نزدیک همراه خود حمایت همه طرف های مذاکره، منصفانه هماهنگی خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن را ادعا کنیم. برداشتن مذاکرات ممکن است راه را برای رفع امتیازات باقی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت آخرین همه طرف ها به تعهدات شخصی در شورای ایمنی گروه ملل به راحتی تنبل.

امیرعبداللهیان همراه خود تاکید بر اینکه محافظت مزیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین منصفانه ایران بی طرفانه قادر مطلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین مزیت خاص ملت ایران دغدغه عظیم ماست، اظهار داشت: در لحظه جمهوری اسلامی ایران منصفانه حزب سرزنده، بی طرفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیرگذار است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چارچوب پوشش خارجی متعادل شخصی نیازی به تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر برای شخصی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر نخواهد بود.

هیچ عاملی {نمی تواند} تاثیر عقب کشیدن بر الگو هماهنگی وین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در سطح پایانی داشته باشد

وی افزود: هیچ مسئله خارجی {نمی تواند} مانع همکاری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو مانع همکاری ایران همراه خود سایر ملت ها شود. این قوانین نسبتاً پوشش خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزیت خاص افراد ایران است کدام ممکن است راه ما را روشن می تنبل. این دلیل است هیچ عاملی {نمی تواند} بر الگو هماهنگی وین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطح پایانی آن تأثیر عقب کشیدن بگذارد.

وی اظهار داشت: آنچه ممکن است عملکرد تصمیم گیری کننده ای در وین داشته باشد، ظاهر شد عملی طرف آمریکایی در را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفته های آخر برای بدست آوردن به هماهنگی است.

امیر عبداللهیان همراه خود ردیابی به گفتگوهای ۲ طرف کسب اطلاعات در مورد تحولات اوکراین افزود: راه رفع فاجعه اوکراین را همراه خود درک پایه های دقیق آن در راه رفع سیاسی می دانیم. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است ما جایگزین مبارزه در افغانستان، یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ملت ها هستیم، مبارزه در اوکراین را راه رفع نمی دانیم. در حالی کدام ممکن است ما پایه های این فاجعه را درک می کنیم، اجتناب کرده اند اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی جاری بین لاوروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر خارجه اوکراین در آنتالیا حمایت می کنیم.

ممکن است نامه ای اجتناب کرده اند وزیر خارجه اوکراین به کرملین حمل می کردم

وزیر امور خارجه همراه خود ردیابی به گفتگوی تمدید شده عصر قبلی شخصی همراه خود وزیر امور خارجه اوکراین اظهار داشت: وزیر امور خارجه اوکراین {در این} گفتگو اجتناب کرده اند ممکن است خواست کدام ممکن است این پیام را کشتی کنم کدام ممکن است اوکراین تمایل دارد مبارزه را متوقف تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر راه رفع سیاسی هدف اصلی تنبل.

وی اظهار داشت: ما ساده همراه خود مبارزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم های یکجانبه مخالفیم.

امیر عبداللهیان افزود: ما با اشاره به سوریه صحبت کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقدیم برای بازگشت آوارگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوباره کار کردن در سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در بخش سیاسی باید بر تعیین کنید سازنده انبار موسوم به آستانه هدف اصلی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به افراد سوریه کمک کنیم به همان اندازه بر این آزمایش ها فائق آیند. شرایط ناشی اجتناب کرده اند تحریم های موسوم به سزار».

ما خواهان احیای فوری بند انگشت هستیم

لاوروف در یک واحد کنوانسیون مطبوعاتی اظهار داشت: ما نیازمند احیای فوری شورای ایمنی گروه ملل هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکایی ها باید به این پیمان بازگردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم های بوتلگ را لغو کنند.

وی اظهار داشت: ما اجتناب کرده اند همتایان ایرانی شخصی تشکر می کنیم از آنها اولویت های ما را به خاطر آمریکا درک می کنند.

لاوروف افزود: مسکو تضمین های کتبی اجتناب کرده اند آمریکا اکتسابی کرده است کدام ممکن است تحریم ها مانع همکاری در چارچوب هماهنگی هسته ای ایران نخواهد شد. آمریکایی ها همواره سعی دارند روسیه را به تحمیل مانع در مذاکرات وین متهم کنند.

مبارزه اوکراین باید قطع شود

لاوروف اظهار داشت: شاهزاده عبدالله پیام وزیر خارجه اوکراین را به ممکن است داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مبارزه باید قطع شود.

لاوروف اظهار داشت: «مذاکرات همراه خود شاهزاده عبدالله در فضایی دلپذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودمند به پایان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما با اشاره به مسیرهای بلند مدت ای کدام ممکن است ۲ ملت همراه خود آن گذراندن خواهند شد، بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو کردیم».

وی اجتناب کرده اند تهیه پیش نویس بی نظیر بین ۲ ملت خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: این قرارداد سند عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمی است کدام ممکن است قوانین همکاری ما را در زمینه های در سراسر جهان، تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی مورد بحث مکان ها.

وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه تصریح کرد: این سند کمیت روابط مالی همراه خود ایران را در دوران تحریم ۸۲ نسبت افزایش داد.

تحریم های بوتلگ {نمی تواند} جلوی انبساط شتابان ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه را بگیرد

لاوروف اظهار داشت: تحریم‌های بوتلگ نمی‌تواند جلوی انبساط فزاینده ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه را بگیرد.

وی همراه خود خاص اینکه غربی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راس آنها آمریکا اجتناب کرده اند اصولی به تماس گرفتن نظام پیروی می کنند کدام ممکن است بر ایده آن ما مخالفیم، اظهار داشت: ما به قانون اساسی گروه ملل متحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین آن پایبند هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چارچوب این گروه حرکت می کنیم. آی تی. القاعده.

لاوروف در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه درخواست شده است های روسیه مانع اجتناب کرده اند نتیجه مذاکرات تبدیل می شود هر دو درخواست شده است های غیرمنطقی آمریکا، اظهار داشت: {ضمانت نامه} کتبی اکتسابی کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را در محتوای متنی احیای برجام لحاظ می کنند.

وی افزود: ایمنی مثبت اجتناب کرده اند تمامی ماموریت ها، ورزش ها، نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان مشمول برجام اجتناب کرده اند جمله همکاری در ماموریت بی نظیر نیروگاه بوشهر.

وی اظهار داشت: علاوه بر این می‌شنوم کدام ممکن است آمریکایی‌ها {هر روز} امتحان شده می‌کنند ما را متهم به تحمیل مانع در هماهنگی کنند، این جعلی است، این هماهنگی ادامه دارد اجتناب کرده اند سوی برخی پایتخت‌ها تایید نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکو {در میان} آنها نیست.

تأمین: ارنا

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/