در کشور خاصی چه غذاهای مغذی خاصی را امتحان می کنید؟ : تغذیه


من برای یک هفته آموزش فنی به ژاپن رفتم. به صاحبخانه گفتم که هرچه ژاپنی ها بخورند می خورم. من عجیب ترین چیزهایی را که در خانه نچشیده ام خوردم. من طعم یکی از مارماهی ها را که خوردم دوست داشتم. من کباب هایی داشتم که شبیه پنکیک بود ، پرسیدم آنها چیست ، آنها گفتند ریه های برخی از موجودات دریایی بدون نام به انگلیسی.

طعم ناتو واقعا بد است. دیگر هرگز تلاش نمی کنم. بوی / طعم بسیار شبیه به جوهر غلیظ یک سگ مرطوب است. میزبان من گفت: “مزه دارد.”

دیدگاهتان را بنویسید