در سفر چه غذاهایی بخوریم تا دچار مسمومیت نشویم؟


به گزارش محل کار افزایش مصرف شده وزارت بهداشت، اطلاعات مهم در تحریک کردن سفرهای جراحی ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعصاب به رئوس مطالب زیر است:

خوب غذای آسان {در خانه} تهیه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سفرهای نوروزی در کنار شخصی داشته باشید هر دو به رستوران هایی بروید کدام ممکن است برای پیشگیری اجتناب کرده اند کرونا پروتکل های بهداشتی را انصافاً رعایت کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اصالت غذایشان مثبت هستید.

بعد اجتناب کرده اند مصرف کردن غذاهای با کیفیت صنعتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرب هر دو شکم با کیفیت صنعتی رانندگی نکنید، از باعث خواب آلودگی تبدیل می شود.

اجتناب کرده اند کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن شیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید چسبناک خشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخیر . این وعده های غذایی علاوه بر این احتمال آلودگی باکتریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیمیایی، باعث سوئیچ بیماری هایی شبیه بروسلوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تب مالت نیز می شوند.

به هیچ وجه غذای اضافی را پایین شیشه ماشین زیر آفتاب مستقیم آفتاب نگذارید.

– اجتناب کرده اند آب چشمه، رودخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب آشامیدنی نهایی در اماکن نهایی استفاده نکنید. بقیه آب بطری را پایین شیشه زیر آفتاب آفتاب قرار ندهید.

در کل بازدید اجتناب کرده اند آب بطری همراه خود پروانه مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقضا بیشترین استفاده را ببرید.

بلعیدن بیش از حد ماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیر برای رانندگانی کدام ممکن است قصد رانندگی در مسافت تمدید شده را دارند پیشنهاد نمی شود.

در مکان های غذا خوردن بیشتر است اجتناب کرده اند بلعیدن سالاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات {به دلیل} مبهم بودن شست را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوی دقیق آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال عفونت انگلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ کرونا پرهیز شود.

برای جلوگیری اجتناب کرده اند کم آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یبوست آب کافی بنوشید. بعد از همه بیشتر است اجتناب کرده اند آب بطری مفید بیشترین استفاده را ببرید.

اگر به آب آشامیدنی مفید ورود ندارید، آب را حداقل خوب دقیقه بجوشانید.

اجتناب کرده اند میوه شناخته شده به عنوان خوب میان وعده صحیح بیشترین استفاده را ببرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند استفاده حتما آن را خوشایند بشویید.

اگر کنسرو بلعیدن می کنید به سابقه بلعیدن ملاحظه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند مصرف کردن اجتناب کرده اند صحت آن ضمانت حاصل کنید، در صورت بیانیه خراش را انتخاب کنید و انتخاب کنید خراش آن را نخورید. حتما در گذشته اجتناب کرده اند بلعیدن آن را به مدت ۲۰ دقیقه بجوشانید.

– اگر در رستوران وعده های غذایی می خورید، ضمن رعایت پروتکل های درمورد به اطراف کرونا مقوا سلامت کارمندان، به به نظر می رسد رستوران، وضعیت کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت سلامت آن تمرکز کنید.

غذاهای خشک شبیه کتلت، کاکائو هر دو تخم مرغ آب پز بهتر از وعده های غذایی در کل پرواز هستند. غذایی کدام ممکن است برای بازدید تهیه می کنید نباید آبکی باشد. غذاهای آبکی شبیه خورش ها سریعتر شریر می شوند از میکروب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید میکرو ارگانیسم های حال در فضای مایع اطراف بهتری برای انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت مثل دارند.

ساندویچ را اجتناب کرده اند در گذشته مناسب نکنید، از وجود گوجه فرنگی، کاهو هر دو خیارشور باعث تبدیل می شود کدام ممکن است ماده بی نظیر ساندویچ مرطوب شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط میکروب ها تسریع شود.

بلعیدن آب یخ پیچیده شده در یک واحد پارچه پلاستیکی هر دو فلزی ممکن است بیماری زا باشد، ویژه به ویژه برای جوانان خردسال پیشنهاد نمی شود.

اجتناب کرده اند مصرف کردن برخی وعده های غذایی شبیه سالاد الویه، همبرگر، کباب دانش شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیاز در وضعیت های ناامن .

اجتناب کرده اند کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن نوشیدنی های بومی شبیه آب زرشک، آب آلبالو را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این لواشک، تنبور را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلو در صورت بسته بندی نبودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید گمشده کد بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروانه مونتاژ اجتناب کرده اند وزارت بهداشت .

در رستوران غذایی سفارش دهید کدام ممکن است سس، ادویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاشنی زیادی نداشته باشد. به طور معمول است مکان های غذا خوردن بالقوه است از سس را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاشنی را به غذاهایی اضافه کنند کدام ممکن است کهنه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} فساد، اصلاح رنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک نامطبوع آرم نمی دهد.

در رستوران حتماً در کنار وعده های غذایی اجتناب کرده اند ماست (کم چرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاستوریزه)، اسید سیتریک هر دو آبلیمو بیشترین استفاده را ببرید. همراه خود بلعیدن این داروها اطراف گوارش اسیدی تبدیل می شود کدام ممکن است اجتناب کرده اند تکثیر میکروب ها در تجهیزات گوارش جلوگیری می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث مسمومیت غذایی تبدیل می شود.

مصرف کردن شیرینی های چرب در کل پرواز پیشنهاد نمی شود از بالقوه است همراه خود شیر هر دو خامه غیر پاستوریزه مجهز را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو {به دلیل} کهولت سن شریر شوند.

یخ را اجتناب کرده اند وضعیت های ایمن تهیه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مصرف کردن یخ های ذخیره شده است هر دو دانش شده در شرایط غیربهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی پایین .

برای پیشگیری اجتناب کرده اند بیماری عروق کرونر مرکز، خودسرانه اجتناب کرده اند تقویت می کند های ویتامینی استفاده نکنید.