درگذشت آیت الله حاجی سید محمد علی علوی گرجانی را به رهبر انقلاب اسلامی تسلیت می گوییم – القدس آنلاین | ایستگاه خبریرئیس معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت عالم ربانی را به آیت الله حاج سید محمدعلی علوی گورجانی آسایش گفتند.

به گزارش قدس وب مبتنی بر به نقل اجتناب کرده اند پایگاه {اطلاع رسانی} محل کار رئیس معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی درگذشت آیت الله حاجی سید محمدعلی علوی گرجانی را آسایش گفتند.

محتوای متنی پیام به رئوس مطالب زیر است:

عنوان خداوند بخشنده

رحلت آیت الله حاجی سید محمد علی علوی جرجانی در پیشگاه بخش علمیه قم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای همه شاگردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مریدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاران ایشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی مردمان قابل اعتماد گلستان کدام ممکن است نسبت به این بزرگوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحوم پدرش سید عبادت خاصی داشتند. حاجی السید. فرش بالا به ایشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندان عزیزشان آسایش می گویم.

این مرجع عالیقدر همواره به مردمان قابل اعتماد بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتیازات مختلف انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات میهن پشتیبان نظام مقدس بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها ارزنده ای را کدام ممکن است موجب الطاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحمت الهی تبدیل می شود، انجام داده اند. اجتناب کرده اند خداوند متعال برای ایشان علو درجات خواستارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم همراه خود اجداد سالمشان محشور شوند.

سید علی خامنه ای
۱۵ مارس ۲۰۱۴

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/