درهای مدارس دولتی فردا به روی دانش آموزان باز می شود – قدس آنلاین | ایستگاه خبریبر مقدمه انتخاب ستاد کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشنامه وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش برای تمامی استانداری‌ها، اجتناب کرده اند فردا درهای مدارس دولتی به روی اطلاعات‌آموزان باز می‌شود.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} قدس تحت وب، همراه خود انتخاب ستاد کشتی همراه خود کرونا مقرر شد آموزش های حضوری به صورت مناسب برای اطلاعات آموزان {در سراسر} ملت حاضر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش دیجیتال محدود به گروهی اجتناب کرده اند اطلاعات آموزانی است کدام ممکن است به توضیحات موجه {نمی توانند} در دانشگاه حضور یابند.

هشتم فروردین امسال، حجت الله الماسی مشاور وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس محل کار این وزارتخانه دستورالعملی را برای چسباندن مدارس به ادارات آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استان اجتناب کرده اند چهاردهم وروردون ابلاغ کرد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} بخشنامه آمده است: همراه خود شناخت اجتناب کرده اند زحمات همه همکاران ارجمند اعم اجتناب کرده اند کادر آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی در مدارس کدام ممکن است مانع اجتناب کرده اند تعطیلی استراتژی آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی در زمان شیوع ویروس کرونا شدند. انتخاب» را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده‌های ستاد سراسری مدیریت کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود برای درمان اهمیت ارتقای استاندارد استراتژی آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش داده شود خصوصی، جلوگیری اجتناب کرده اند تداوم افت تحصیلی اطلاعات‌آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند مجازات ها جبران‌ناپذیر برای بلند مدت میهن اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل یکپارچه ورزش واحدهای آموزشی تابعه در جایگزین باقی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ می باشد.

۱- کلیه عناصر اجرایی، آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورشی مدارس باید طبق اطلاعیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم هفتگی در مدارس حضور داشته باشند.

۲- کلیه ورزش های آموزشی مدرسین، مدرسین، مربیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات آموزان در کلیه مقاطع تحصیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیه فاصله ها باید شخصاً انجام شود (رعایت بهداشت شخص خاص، بهداشت اطراف، استفاده دقیق اجتناب کرده اند ماسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان هوا گروه ها). مهارت های دیجیتال ساده باید در صورت لزوم شناخته شده به عنوان منصفانه ابزار تکمیلی برای آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش استفاده شوند.

۳- تاکید بر حضور مشترک اطلاعات آموزان در دانشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریختن طبق این سیستم هفتگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت غیبت غیرموجه آنان همراه خود رعایت آیین نامه اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر آیین نامه های مربوطه دانشکده.

۴- تاکید تبدیل می شود اطلاعات آموزان تحت تأثیر بیماری عروق کرونر روده ها هر دو علائم این ویروس هر دو بیماری زمینه ای همراه خود تایید دکتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید پیرمردها می توانند اجتناب کرده اند روی تشک “شاد” آموزش های مورد نیاز را یکپارچه دهند.

۵- تبیین اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز آموزش حضوری، {اطلاع رسانی} کامل، ترغیب اولیای اطلاعات آموزان اجتناب کرده اند طریق روابط نهایی ادارات دولتی، استفاده اجتناب کرده اند توانمندی های سایبری، صفحه بحث اولیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربیان، رسانه های گروهی، گروه های آموزشی، بازاریابی محیطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای شهری. مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره برای کاهش اولویت خانوار ها، زمینه حضور همه جانبه اطلاعات آموزان در مدارس فراهم شود.

۶- صفحه بحث اولیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربیان شرکت ها ایاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهاب اطلاعات آموزان را بر مقدمه ضوابط اجرایی در زمینه بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد اطلاعات آموزان مدارس ساماندهی نماید. هرگونه درو کردن اجتناب کرده اند حق سرویس دانشکده، صفحه بحث اولیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش شهریه اطلاعات آموزان مدارس غیردولتی ممنوع است.

۷- همراه خود ملاحظه به زمان باقی مانده به سال تحصیلی، حاضر محافظت یکنواخت به اطلاعات آموزان حیاتی نیست. نظارت بر فروشگاه لباس را انتخاب کنید و انتخاب کنید لباس شکل صحیح اطلاعات آموزان طبق فصل پنجم آیین نامه اجرایی مدارس توسط مدیران مدارس الزامی است.

۸-فریب دادن اطراف دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل انتخاب در اطراف های آموزشی همراه خود برگزاری مسابقات، جشنواره ها، موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اردوهای باکلاس، آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی توسط مدیران، مدرسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدرسین مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند توانمندی های این سیستم دانشکده شخصی (قماش) برای ارتقای استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن. • تاکید بر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل بازگشت اطلاعات آموزان.

۹- هرگونه تنظیم بالقوه در مفاد این بخشنامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش حضوری منوط به مصوبات ستاد تاج را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشک ملت بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت صدور انتخاب جدید صرفاً اجتناب کرده اند طریق آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش {اطلاع رسانی} احتمالاً خواهد بود. برای اجرا

۱۰- پایان دادن استراتژی آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار فاصله های صلاحیت فنی در شاخه فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله توانایی آموزی در واحد حرفه آموزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی برای اجرای فاصله کارورزی / کارورزی.

۱۱. مشخص است کدام ممکن است اجتناب کرده اند نواحی، نواحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارس همراه خود کار کردن خوشایند تقدیر احتمالاً خواهد بود. مورد نیاز به اشاره کردن است همراه خود ملاحظه به اهمیت فراوان سلامت اطلاعات آموزان، در صورت بروز مجدد بیماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش انواع مبتلایان در مدارس، مورد نیاز است مدیران مدارس داده ها مبتلایان را در سامانه پرونده عنوان کنند. سامانه مراقبتی Quid 19 (ایران ۱) در اسرع وقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ آن به نزدیکترین وسط شرکت ها کامل مراقبت های بهداشتی تحمل محافظت وزارت بهداشت، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش پزشکی.

۱۲-پاسخگویی اجرایی این بخشنامه بر عهده مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استانداری بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار از واقعی اجرای آن بر عهده معاونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگاههای مختلف مدیریت نهایی، بخشداری، شهرستانها {خواهد بود}. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق .

امید است همراه خود امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری ارزنده عناصر کمک کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمد در تربیت فرزندان ایران اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره گیری اجتناب کرده اند جایگزین باقی مانده اجتناب کرده اند سال تحصیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبران کاستی ها در آموزش داده شود اطلاعات آموزان شاهد کیفی سازی باشیم. شرکت ها آموزشی برای اطلاعات آموزان گران در تمامی مدارس.

* دستورالعمل بازگشایی مدارس اجتناب کرده اند ۱۴ فروردین به دانشگاه ها ابلاغ شد

سرپرست کل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استان اصل بازگشایی مدارس را به دانشگاه ها داده به همان اندازه ورزش های آموزشی تحریک کردن شود.

قالب اسکان نوروزی فرهنگیان امسال در ۷۰۴ وسط پذیرش در قالب ۴۰۵ وسط نگهداری (خانه معلم) همراه خود قابلیت ۱۷۸۸۳ تشک برای ادغام کردن ۳۰۰ کمپ در قالب ۳۰۰۰ بخش، ۵۰ پردیس آموزشی در قالب ۲۰۰۰ اتاق مجهز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۹۳ دانشکده نیز تجهیز شدند، عملیات اجرایی آنها ۱۰۵ هزار گروه درس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرر شد اجتناب کرده اند عصر دیروز سرمایه گذاری آسمان مدارس پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارس کنار هم قرار دادن بازگشایی شوند.

ستاد قلمرو ای نیز برای بازگشایی مدارس اجتناب کرده اند ۵ فروردین ماه {تشکیل شده است}.

علیرضا کریمیان مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش شهر تهران ذکر شد: اجتناب کرده اند سرگیری الگو آموزشی حضوری به تمامی مدارس دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیردولتی ابلاغ شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید الحمدلله تمهیدات خوبی {در این} زمینه اندیشیده شده است.

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است برای سلامت اطلاعات آموزان چه اقداماتی {انجام شده} است؟ ضد عفونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظافت تکمیل شد. به طور قابل توجهی در زمینه هایی کدام ممکن است باید به امتیازات بهداشتی ملاحظه ویژه شود، یادآور شرکت ها بهداشتی، تمهیداتی اندیشیده شده است. آبخوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید میز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمکت ها را هم این تعدادی از روز ضدعفونی کرده ایم.

* نظارت بر آموزش حضوری در مدارس

سید مجتبی هاشمی رئیس محل کار تعیین مقدار کار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش در نشست مشترک مجمع نمایندگان وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش همراه خود مدیران کل استانداری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسای آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش شهرستان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق استانداری ملت. اطمینان حاصل شود که کمک به آموزش حضوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق اصولاً در مخلوط آوری داده ها دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید از واقعی اجتناب کرده اند مدارس، کار پایش استراتژی آموزش حضوری اجتناب کرده اند ۱۴ فروردین ماه در استان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق ملت تحریک کردن تبدیل می شود.

وی در خصوص اجرای نظارت بازرسان وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش تصریح کرد: تصمیم گرفت هستیم همراه خود راهنمایی بازرسان ستادی نظارت را در مرحله استانداری انجام دهیم به همین دلیل در ابتدای ورود نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های تعیین مقدار به ستاد در استانداری، دوره ها توجیهی همراه خود گروه های نظارتی در استانداری برگزار تبدیل می شود.

هاشمی همراه خود ادعا اینکه ورزش‌های M&E در مدارس به صورت خودگزارش‌دهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکتی است، افزود: همراه خود ظاهر شد به راه‌های ارتباطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای مشارکت همه بخش‌ها در نظارت، امتحان شده می‌کنیم استراتژی M&E را در سه مرحله دانشکده، ناحیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو اجرا کنیم. در مرحله ستاد.» داده ها درمورد به ولسوالی ها باید در سیستم پرونده شود.

تأمین: فارس

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/