درخواست واکسیناسیون و تزریق آمپول برای روزه داران – قدس آنلاین | ایستگاه خبریخواه یا نه تزریق واکسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمپول را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرم روزه را در ماه مبارک رمضان باطل می تنبل؟ مراجع روایات در نهایت نامه شخصی به تبیین امتیازات به این سؤال پاسخ جامعی داده اند.

به گزارش قدس اینترنت ، یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند وظایف دین مبین اسلام کدام ممکن است اجتناب کرده اند اهمیت خاصی برخوردار است، فراگیری احکام دین است. هر کس اسلام را شناخته شده به عنوان دین شخصی محدوده تنبل باید این سیستم های او را در تمام جهان های مسکن شخصی انصافاًً بپذیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کردار شخصی را بر ایده احکام دین ترتیب تنبل. او خواهد شد آن را در مسکن شخصی پیاده تنبل.

یکی اجتناب کرده اند سوالات معمولاً پرسیده می شود بحث صبحانه، آمپول، واکسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرم است.

آیت الله خامنه ای

پرس و جو: تذکر ممکن است با توجه به ناظران تزریق آمپول را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر آمپول ها برای روزه داران در ماه مبارک رمضان چیست؟

پاسخ این است: هشدار کدام ممکن است روزه دار اجتناب کرده اند آمپول های تقویتی هر دو خورده شدن کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمپول هایی کدام ممکن است در رگ تزریق تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرم های مختلف جدا از آمپول هایی کدام ممکن است در عضله تزریق تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این آمپول های بلعیدن شده خودداری تنبل. برای بیهوشی هیچ مانعی {وجود ندارد}.

سؤال: خواه یا نه تزریق سرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور آمپول در جاری ناشتا جایز است؟

پاسخ: برای هشدار اجتناب کرده اند بلعیدن سرم ناشتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمپول تقویتی خودداری شود.

پرس و جو: خواه یا نه می توان واکسن را به صورت عضلانی هر دو زیر جلدی تزریق کرد؟ خواه یا نه روزه باطل تبدیل می شود؟

پاسخ این است: باطل نمی شود.

آیت الله سیستانی

پرس و جو: خواه یا نه واکسیناسیون روزه را باطل می تنبل؟

پاسخ این است: واکسن افطار نمی شود.

سؤال: خواه یا نه تزریق خون به هیکل روزه را باطل می تنبل؟

پاسخ این است: روزه را باطل نمی شود.

پرس و جو: خواه یا نه تزریق سرم هر دو آمپول اجتناب کرده اند رگ، روزه را باطل می تنبل؟ خواه یا نه بر روی فرد مبتلا است هر دو خیر؟

پاسخ این است: در هر ۲ صورت روزه باطل نمی شود.

آیت الله وحید خراسانی

مسأله ۱۵۸۴ ـ آمپول به جاى دارو یا بیهوش کردن اعضاء اشکال ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستحب است روزه دار اجتناب کرده اند آمپولى که به جاى آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده های غذایی استفاده مى شود خوددارى نماید.

آیت الله مکارم شیرازی

مسأله ۱۳۳۹ – تزریق طیف گسترده ای از داروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمپولهای تقویت کننده که در عضله تزریق می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید واکسن عضلانی برای روزه داران اشکال ندارد ولی آمپول را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمپول در عضله جایز نیست. ورید (کدام ممکن است در رگ تزریق می شوند). تزریق خون برای هشدار روزه را باطل می تنبل. ولى باید به همان اندازه آخر وقت اجتناب کرده اند انجام اعمال بد خوددارى کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنابر احتیاط آن روز را قضا کند.

سؤال: تزریق آمپول را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرم در روزه چه حکمی دارد؟

پاسخ: طیف گسترده ای از داروها، آمپول های آسانسور کننده هر دو بیهوشی کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق تزریق عضلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تزریق عضلانی واکسن تزریق تبدیل می شود برای روزه داران بی خطر است. با این حال آمپول را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرم موجود در وریدی (تزریق وریدی) مجاز نمی باشد.

آیت الله شبیری زنجانی

مسأله ۱۵۸۵ ـ روزه دار اجتناب کرده اند بلعیدن سرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمپول متفاوت وعده های غذایی خودداری می تنبل، ولی تزریق آمپول را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمپول دارویی برای بیهوشی اعضا انواع ندارد.

تأمین: مهر

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/