درخواست نخست وزیر انگلیس از هواداران چلسی: نامی از آبراموویچ نبرید – قدس آنلاین | ایستگاه خبرینخست وزیر انگلیس اجتناب کرده اند هواداران چلسی خواست شناسایی رومن آبراموویچ را اشاره کردن نکنند.

به گزارش قدس تحت وب به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری ریانووستی روسیه، بوریس جانسون اجتناب کرده اند طریق مشاور مناسب شخصی اجتناب کرده اند هواداران چلسی خواست شناسایی رومن آبراموویچ مالک روسی این خدمه را در دیدارهای مناسب اشاره کردن نکنند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید بریتانیا ۴ روز پیش تحریم هایی را علیه هفت تاجر روسی اجتناب کرده اند جمله رومن آبراموویچ اعمال کرد. اشخاص حقیقی تحریم شده اجتناب کرده اند دریافت پذیرش در بریتانیا منع می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی دارایی های آنها مسدود تبدیل می شود. گروه لیگ برتر علاوه بر این آبراموویچ را اجتناب کرده اند مدیریت خدمه چلسی برکنار کرد.

سخنگوی نخست وزیر انگلیس اظهار داشت: “ما امکانات احساسات مردمان را درک می کنیم، با این حال این رفتار آنها را کدام ممکن است در جاری حاضر نامناسب است، توجیه نمی شود. من می خواهم در نظر گرفته شده می کنم مردمان می توانند با بیرون توسل به این مسائل کنجکاوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت شخصی را اجتناب کرده اند چلسی نماد دهند (انتصاب آبراموویچ). ).

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/