درخواست فرهاد مجیدی از فریلنسرها


 فرهاد مجیدیمناسبت ۲۴ گیمرها گروه فوتبال استقلال بعد اجتناب کرده اند ۵ روز وقفه عصر در لحظه (یکشنبه) در ورزش شخصی در مجموعه انقلاب نمایندگی کردند.

* فرهاد مجیدی سرمربی استقلال در ابتدای ورزش صحبت های مفصلی همراه خود گیمرها کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنها خواست کدام ممکن است روی بقیه مسابقات کانون اصلی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواداران را شاد کنند.

* پس اجتناب کرده اند صحبت های مجیدی، گیمرها بی بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدا آغاز به دویدن کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کار روی فرش شکسته نشده دادند.

* نیمه بی نظیر این ورزش فوتبال تیمی همراه خود تاکید بر بازرسی تاکتیک های تیمی بود.


تا حد زیادی بیاموزید: بهتر از خبر فرهاد مجیدی / لیگنرهای گروه سراسری در راه استقلال


* امیرعلی صادقی هافبک هجومی گروه سراسری فوتبال استقلال {در این} ورزش حضور داشت.

* تمامی گیمرها استقلال در ورزش در لحظه حضور داشتند.

* گابریل پین تنها غایب ورزش در لحظه بود. سرمربی آبی ها کدام ممکن است به ایتالیا بازدید کرده اجتناب کرده اند چهارشنبه هفته جاری به تمرینات گروه اضافه تبدیل می شود.