درخواست رئیس سازمان محیط زیست برای "ممنوعیت شکار" پس از تذکر مقام معظم رهبری
رئیس معظم انقلاب در روز درختکاری (۱۵ اسفند) در خصوص اهمیت ایمنی اجتناب کرده اند حیات وحش را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوع شکار فرمودند: موضوع شکار غیرمجاز باید شدید گرفته شود.