دختر وزنه‌بردار اوکراینی در حمله روسیه کشته شد


آلینا پرگودووا وزنه بردار جوان اوکراینی کدام ممکن است اراده داشت در ورزشی‌های المپیک برای ملت به میدان رود، در حمله روسیه کشته شد.

آلینا پرگودووا

رویداد۲۴ به گزارش inside the game، آلینا پرگودووا، ستاره جوان وزنه‌برداری اوکراین کدام ممکن است اراده داشت مشاور کشورش در ورزشی‌های المپیک باشد، در فینال حمله توپخانه‌ای روسیه در شهر ماریوپل کشته شد.

از دست دادن زندگی این زن ۱۴ ساله به در کنار مادرش توسط شهردار ماریوپل گزارش شده است.

او یکی اجتناب کرده اند بهتر از وزنه‌برداران جوان ملت اوکراین به شمار می‌سر خورد چرا کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند سودآور شده بود در کلاس سنی زیر ۱۷ سال اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسته زیر ۴۰ کیلوگرم، باوجود ۱۴ سال سن قهرمانی را به تماس گرفتن شخصی تدریجی.

کمیسیون حقوق بشر ادعا کرده است کدام ممکن است به همان اندازه روز ۲۸ آوریل ۲۸۹۹ غیرنظامی در اوکراین {به دلیل} تهاجم روسیه کشته شده‌اند.