دادگاه انقلاب سه نفر را به اعدام محکوم کرد


پس از محاکمه اغتشاش گران و خرابکاران امنیتی در دادگاه انقلاب تهران و پس از پایان جلسات محاکمه متهمان با حضور وکلای آنان، حکم بدوی برای سه نفر دیگر از اغتشاشگران صادر شد.

به گزارش سایت رسانه دیارمزا به نقل از میزان، در ادامه رسیدگی به پرونده اغتشاشگران و خرابکاران امنیتی در دادگاه انقلاب تهران و پس از تشکیل جلسات محاکمه متهمان با حضور وکلای آنها، رای بدوی صادر شد. صادر شد. برای سه مزاحم دیگر صادر شد.

بر این اساس، در یکی از احکام صادره از سوی دادگاه انقلاب تهران، فردی در اقدامی تروریستی، عمدا و به قصد کشتن مأموران نیروی انتظامی، به سرعت با خودروی خود به مأموران تعرض و در نتیجه درگیری آنها، یک مامور پلیس در پی اعترافات صریح وی به ارتکاب جرم در دادگاه و مستندات مستند در پرونده فساد فی مابین از طریق جرایم علیه امنیت جسمانی افراد، تخریب و ارتکاب اعمال علیه امنیت ملی کشور کشته و تعدادی مجروح شدند. که منجر به انسداد می شود. وی به ایجاد نظم و ناامنی عمومی در کشور و اضرار به مردم و اموال عمومی متهم و به اعدام محکوم شد.

همچنین در سند دیگری از دادگاه انقلاب تهران آمده بود که متهم با بیرون کشیدن سلاح سرد و حمله مسلحانه به قصد قتل یکی از ماموران امنیتی را با چاقو مجروح کرده و باعث ایجاد رعب و وحشت و ناامنی در آنها شده است. شهروندان و ناامنی در محیط زیست وی به اتهام آتش زدن شهر بکدشت و تخریب اموال آن محاکمه و با حکم دادگاه به اعدام محکوم شد.

در حکم دیگری بر اساس حکم دادگاه انقلاب تهران، فردی با حضور در صحنه اغتشاشات و با استناد به مستندات موجود در کلیپ‌های بازبینی شده از دوربین‌های صحنه اغتشاش، اقدام به ممانعت از ورود خیابانی، جلوگیری از تردد خودروها و ایجاد رعب و وحشت و همچنین آسیب رساندن به اموال عمومی و نقش رهبری در این مناطق بوده و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است.

لازم به ذکر است آرای صادره بدوی و قابل تجدیدنظر است.

گرفتار