خودداری از افزایش تعرفه پزشکی/ هنوز شماره ای اعلام نشده – قدس آنلاین | ایستگاه خبریمدیرعامل گروه بیمه سلامت افزایش تعرفه پزشکی در سال ۱۴۰۱ را تکذیب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ادامه دارد تعرفه های پزشکی سال ۱۴۰۱ گفتن نشده است.

به گزارش قدس تحت وب، دکتر ذکر شد. محمدمهدی نوشی در تکذیب افزایش ارزش های پزشکی ذکر شد: ویزیت پزشکان پزشکی رسما افزایش نیافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعرفه ۱۴۰۱ ادامه دارد گفتن نشده است.

وی افزود: گروه ترتیب مقررات پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات در صدد تامین شهرت هستند به همان اندازه بار ارزش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیز کردن‌ها اجتناب کرده اند جیب مردمان اصولاً نشود، قطعاًً.

نوشی تاکید کرد: در نظر گرفته شده می کنم این هفته هر دو هفته بلند مدت در بخش ارزش های پزشکی به {نتیجه نهایی} برسیم.

تأمین: ایسنا

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/