خلیج فارس ماهشهر برای رسیدن به فینال جام حذفی تلاش می کند


سورپرایز جام تجهیزات گلف ها در امتحان شده برای حضور در فینال.

در مرحله نیمه بسته شدن جام حذفی فوتبال تجهیزات گلف های ملت، نیروی کار های آلومینیوم ماهشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید الخلیج اراک اجتناب کرده اند ساعت ۲۰:۳۰ عصر فردا در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک به مصاف هم می توسعه.

خلیج فارس ماهشهر برای رسیدن به فینال جام حذفی تلاش می کند
امیرمحمد هوچمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمود قائد رحمتی گیمرها آلومینیوم اراک {به دلیل} محرومیت اجتناب کرده اند خلیج فارس در ماهشهر غایب بودند.

سرمربی نیروی کار خلیج فارس در ماهشهر همراه خود ردیابی به اینکه آلومینیوم یکی اجتناب کرده اند نیروی کار های فوق العاده خوشایند ایران است، اظهار داشت: ما این سیستم های خودمان را برای تفریحی داریم کدام ممکن است مردمان در پایین انجام خواهند داد.

موسی قنافتی همراه خود دقیق اینکه هدف ما قهرمانی در جام حذفی است، افزود: در مسیر درست حرکت کنید این هدف نیروی کار او بدون در نظر گرفتن کدام ممکن است باشد باید تمام امتحان شده شخصی را مقابل او در پایین به کار بگیریم.

حسین روزی به در کنار محمدعلی برماتچی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحیم حاجیلو هدایت دیدار آلومینیوم اراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلیج ماهشهر را بر عهده خواهند داشت.

دریافت کرد دیدار آلومینیوم اراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلیج ماهشهر به مصاف دریافت کرد دیدار فینال نساجی مازندران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوپر کرمان {می رود}.

نیروی کار ماهشهر خلیجی پیش اجتناب کرده اند این در جام تجهیزات گلف های فوتبال ایران، استقلال خوزستان، هواداران تهران، مسجد سلیمان نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوبر رفسنجان را شکست داده بود.