خلاصه اخبار مازندران دیروز


به گزارش تابناک مازندران، ساعت شب قبلی ۲ شهروند مازندرانی بر تأثیر بیماری عروق کرونر روده ها مفقود شدند.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس ذکر شد: بر مقدمه قوانین رتبه مدرسین، معوقات این قوانین اجتناب کرده اند شهریور ۱۴۰۰ باید صنوبر شود.

کالاهای مازندران در سال قبلی به ۵۳ ملت دنیا صادر شد کدام ممکن است ۵۵ سهم افزایش داشت.

درو کردن توت فرنگی در ۱۵۰۰ هکتار اجتناب کرده اند باغات مازندران تحریک کردن شد.

سند شناسایی آزمون درگاه مدارس تیزهوشان برای تحصیل در ۲۷ دانشکده در استان مازندران اجتناب کرده اند همانطور که صحبت می کنیم تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه ۲۶ فروردین شکسته نشده دارد.

دارندگان خودرو همراه خود استفاده اجتناب کرده اند مقوا بنزین خصوصی شخصی می توانند ماهانه ۲۵۰ لیتر بنزین خوردن کنند.

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی مازندران اجتناب کرده اند حاضر شرکت ها تخصصی رایگان این گروه به مبتلایان اوتیستیک خبر داد.

رئیس پلیس ایمنی مالی مازندران اجتناب کرده اند اختراع حدود ۷ تن زغال سنگ زالزالک قاچاق خبر داد.

ساعت شب قبلی سه شومینه سوزی در سواحل میانکالا رخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود امتحان شده نیروهای یگان ایمنی اطراف زیست پناهگاه شومینه به طور درست مهار شد.

نصیر علیزاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدی بالی در رقبا های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در مغولستان به در کنار کارکنان سراسری به مصاف هم خواهند سر خورد.

پس اجتناب کرده اند خوب هفته جستجو {در میان} نیروهای امدادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از ما، جسد خوب کودک هفت ساله ورامینی در سواحل بابلسر پیدا شد.

کارکنان رایکا بابل در چارچوب هفته {بیست و چهارم} لیگ دسته اول فوتبال مقابل میزبانش وستاتورپین تهران به جذب می کند خوب بر خوب کف دست کشف شد.