خطیب زاده: رویکرد سیاسی و گزینشی حقوق بشر باعث از بین رفتن آنها می شود – قدس آنلاین | ایستگاه خبریسخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به ادعاهای کذب گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، تصدیق شد: رویکرد سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزینشی به حقوق بشر ۹ تنها به آسانسور آن کمک نمی شود، اما علاوه بر این به نابودی می انجامد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضعیف حقوق بشر حقوق بشر.

به گزارش قدس وب مبتنی بر ، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص فینال گزارش جاوید رحمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهارات وی ذکر شد: جمهوری اسلامی ایران همراه خود رد گزارش مغرضانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغرضانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مملو اجتناب کرده اند داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه گیری های مغرضانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نادرست، ذکر شد: رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، رویکرد سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزینشی به حقوق بشر ۹ تنها به آسانسور آن {کمک می کند}، اما علاوه بر این حقوق بشر را تخریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضعیف می تدریجی.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: جمهوری اسلامی ایران ضمن به حکم دادن اقدامات قهری یکجانبه، به آثار عقب کشیدن این اقدامات بر برخورداری گزارشگر ویژه اجتناب کرده اند حقوق بشر معامله با نکرده است.

سخنگوی تجهیزات پوشش خارجی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به تفصیل این گزارش را کدام ممکن است به طور مناسب اجتناب کرده اند سوی شورای حقوق بشر گروه ملل آشکار شده است، حاضر کرد.

خطیب زاده همراه خود رد اتهامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعاهای نادرست خبرنگار کدام ممکن است مبنی بر داده ها فریبنده اجتناب کرده اند دارایی ها مغرض اجتناب کرده اند جمله گروه های تروریستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب است، تاکید کرد: علیرغم رد ماموریت گزارشگر ویژه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی تلقی مصوبه شورای حقوق بشر ایران همواره موضع شخصی را گفتن کرده است . متاسفانه این برخورد صادقانه همراه خود خبرنگار همراه خود بی تفاوتی نسبت به دیدگاه ایران مواجه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موید رویکرد سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغرضانه وی بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه در طولانی مدت خاطرنشان کرد: در حالی کدام ممکن است ایران رویکرد دوگانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفاق کشورهای غربی در قبال حقوق بشر را رد می‌تدریجی، ایران اختصاص داده شده به حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای حقوق بشر روی زمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای حقوق بشر افراد شخصی همراه خود وجود تحمیل اجبار یکجانبه است. اقدامات آمریکا.» به طور قابل توجهی یکپارچه خواهد کشف شد.

تأمین: تسنیم

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/