خبرگزاری مهر – روند نزولی قیمت طلا در بازارهای جهانی / ۱۹۲۵ دلار در هر اونس | اخبار ایران و جهان


به گزارش خبرنگار مهر در روز آخر فروشگاه جهانی هر اونس طلا ۱۹۲۵.۱۸ دلار تخفیف شد کدام ممکن است نسبت {به روز} در گذشته ۱۴ دلار کاهش داشت. به آموزش داده شده است برخی اجتناب کرده اند تحلیلگران بازار طلا، پیشرفت بالقوه در مذاکرات منقل بس میان روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین بالقوه است جهت قیمت طلا را در هفته های بلند مدت کاهش دهد. فینال نتایج نظرسنجی هفتگی کیتکو نیوز گلد نماد می دهد کدام ممکن است اکثر تحلیلگران Wall St پیش بینی {می رود} قیمت طلا در هفته بلند مدت کاهش یابد.

این هفته، ۱۸ تحلیلگر وال St در نظرسنجی Kitco News Gold، ۵ تحلیلگر (۲۸ سهم) الگو نزولی را در هفته بلند مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ تحلیلگر (۵۶ سهم) کاهش دسترس در بازار طلا در هفته بلند مدت را پیش سوراخ بینی کردند. سه تحلیلگر نیز بازار هفتگی را دارای نوسانات فوق العاده محدود تعیین مقدار کردند.

این گزارش حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است دسترس در بازار خانه هر خوب و دنج طلای ۱۸ عیار منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر خوب و دنج طلای خالص منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۷۷ هزار تومان تخفیف تبدیل می شود.