خبرگزاری مهر: رسیدگی به تخلفات انتخاباتی و نظارت بر تبلیغات نیازمند به روز رسانی اخبار ایران و جهان استبه گزارش خبرگزاری مهر، هادی آسیاب تمیز کردن وی با حضور در برنامه خط اول افزود: الگوهای انتخاباتی پیش بینی شده بود و تفسیر آن برای مردم یا داوطلبان مبهم و پیچیده بود.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: این شورا در نظارت بر انتخابات قوانینی را اجرا می کند که غیرقابل قبول و نیاز به اصلاح دارد. نوسازی او هست. اما شورای نگهبان قانون فعلی را در انتخابات اعمال می کند.

ارباب آسیاب تمیز کردن وی ادامه داد: تاریخ های تعیین شده در قانون انتخابات غیرمنطقی است. زمانی که این قانون در سال ۷۸ تصویب شد، تعداد ثبت نام کنندگان کم بود، اما اکنون تعداد ثبت نام کنندگان از حدود ۲ به ۴ هزار نفر به ۱۶ هزار نفر رسیده است. در حالی که مهلت تایید صلاحیت ها به همین صورت است.

وی افزود: شورای نگهبان نگران ضایع شدن حقوق مردم است و برای شنیدن نکات یا دفاعیات ثبت نام کنندگان در انتخابات نیازمند زمان است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: قانون انتخابات در خصوص برخورد با تخلفات و سانسور تبلیغات ایجاب می کند. نوسازی او هست. تبلیغات بیشتر به فضای مجازی منتقل می شود اما قانون در مورد آن بسیار کوتاه است. همچنین زمانی که در انتخابات با تخلفات جدید مواجه می شویم، ل نوسازی قانون باید اجرا شود.

آرام آسیاب تمیز کردن وی گفت: با گذشت تقریباً ۶ سال از ابلاغ سیاست های کلی انتخابات، هیچ چیز مشخصی در این باره وجود ندارد بارداری البته شورای نگهبان در سال گذشته اقداماتی را برای تنظیم ثبت نام های ریاست جمهوری و استانداردهای ثبت نام کنندگان انجام داد تا از ثبت نام تفریحی جلوگیری و ابهامات برطرف شود.

وی افزود: مجلس نمایندگان در سال ۱۳۹۷ تصمیمی در خصوص شفافیت منابع مالی نامزدهای انتخابات مجلس داشت که در مرحله اول به تایید شورای نگهبان رسید، اما چون به تاریخ انتخابات نزدیک بود، هیچ زمانی وجود نداشت برای اجرای آن.

در انتخابات باید مرحله “پیش ثبت نام” وجود داشته باشد

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در یکی از بندهای سیاست های کلی انتخابات، شناسایی نامزدها در مرحله ثبت نام مطرح شده است و بر اساس تجربه باید مراحل پیش ثبت نام داشته باشیم. ممکن است برخی از افراد شرایط نامزدی در انتخابات را نداشته باشند یا از آن بی اطلاع باشند که باعث رد صلاحیت شوند. در نتیجه با پیش ثبت نام این مشکل حل می شود.

ارباب آسیاب تمیز کردن وی گفت: دولت در حال تهیه لایحه قانون انتخابات است و مجلس نیز در حال تهیه طرح برای آن است. بارداری از این رو به نظر می رسد که در مراحل نهایی بازنگری قرار دارد.

وی گفت: چند هفته تا زمان قانونی تقدیم لایحه بودجه به مجلس باقی مانده است. منطقاً به نظر می رسد اولویت با ارائه و بررسی لایحه برنامه پنج ساله هفتم باشد چرا که لایحه بودجه یک سال کسر از برنامه پنج ساله است.