خبرگزاری مهر: جنگ با روسیه یعنی وارد شدن به جنگ با کشور هسته ای | اخبار ایران و جهانامانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه به روسیه هشدار داد کدام ممکن است در اوکراین سویه ها صورتی بکشد.

مکرون دانستن درباره تحولات اوکراین ذکر شد: همین الان وقتی اجتناب کرده اند سویه ها صورتی صحبت می‌کنیم، در عین جاری به معنای اقدامی است کدام ممکن است ما کنار هم قرار دادن این کار هستیم. م. ما تجزیه و تحلیل خواهیم کرد کدام ممکن است چه خواهیم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه اهدافی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تذکر خواهیم گرفت کدام ممکن است چگونه فرانسه به حداقل یک طرف نبرد برای جابجا شدن به نبرد همراه خود روسیه تغییر خواهد بود.

وی ذکر شد: نبرد همراه خود روسیه به معنای جابجا شدن به نبرد همراه خود عالی ملت هسته ای است. رئیس جمهور فرانسه {در این} زمینه بر اهمیت رویکرد محتاطانه تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند اقدام در چارچوب اصول بین ۲ ملت شد. در سراسر جهان سکسی کن