خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانفریبرز مرادی ذکر شد ادعا کردن خبرنگار مهر گفت: ۷۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶۴ خودرو عصر قبلی وارد گیلان شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۲۹ خودرو اجتناب کرده اند خروجی های استانداری خارج شدند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید.

وی افزود: بیشترین خودروهای دریافتی اجتناب کرده اند رامسر به چپکسر بوده کدام ممکن است ۳۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۵۴ خودرو سند شناسایی شده است.

مرادی شکسته نشده داد: {در این} مدت ۴۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۶۰ خودرو اجتناب کرده اند آزادراه رشت به قزوین اجتناب کرده اند گیلان خارج شدند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید.

مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی گیلان افزود: آزادراه رشت – قزوین، محور امامزاده همراه خود ۲۳۹۸ خودرو در ساعت بیشترین تردد را به شخصی اختصاص داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن در محور لنگرود – لاهیجان همراه خود ۲۳۱۷ خودرو قرار گرفت.

مرادی ذکر شد: عصر قبلی منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۲۲ بازدید داخل استانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برون استانی در محورهای مواصلاتی گیلان به سند رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۱۱ مسافر جابجا شدند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید.