خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین الله بعد اجتناب کرده اند ظهر پنجشنبه در مونتاژ شورای اجرایی شهرستان فردیس در بازدید جهان ای هیئت مقامات به البرز تصدیق شد: در لحظه دچار درگیری مالی هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه مانترا در سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقام معظم مدیریت ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور دانشمندان در جهان ساخت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوعی است کدام ممکن است باید به آن کانون توجه کنیم.

مداوم…