خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مطهری پس اجتناب کرده اند جذب می کند با بیرون گل مقابل پکان ذکر شد: نیازی ندارم جلوی داور صحبت کنم با این حال صحنه ریختن سیلوا به سختی عجولانه بود. داور خواهد شد همراه خود هم تیمی هایش مراجعه به تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد انتخاب بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده می کنم سرعت داشت. احترام خاصی برای داور قائل هستم با این حال در نیمه اول تعویض های او خطا بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیک نافع لازم بود تعدادی از بار داور را دریبل بزند.

وی افزود: بکان هم مقابل ما ورزشی خوبی انجام داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به اینکه ۱۰ نفره هستیم شرایط برای ما به سختی دردسرساز شده است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهاجم استقلال در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه می توانید قهرمان شوید هر دو خیر، ذکر شد: ۶ مسابقه که همچنان ادامه دارد. تمام امتحان شده شخصی را می کنیم به همان اندازه در پایان قهرمان شویم.