خبرگزاری عراقی: آیت الله سیستانی روز یکشنبه اولین روز ماه مبارک رمضان را اعلام کرد


روز شنبه بسیار زیاد اجتناب کرده اند کشورهای عربی واقع در محیط خلیج فارس اولین ماه مبارک رمضان را اجتناب کرده اند این زمان ادعا کردند. در حال حاضر شنبه فلسطین، عربستان سعودی، بحرین، قطر، کویت، سوریه، امارات، یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقاف اهل عرف عراق اولین روز ماه مبارک رمضان را ادعا کردند.

فرا رسیدن ماه مبارک رمضان

مناسبت ۲خبرگزاری مناسب عراق گزارش داد کدام ممکن است محل کار آیت الله سیستانی روز یکشنبه اول ماه مبارک رمضان را ادعا کرد.

روز شنبه بسیار زیاد اجتناب کرده اند کشورهای عربی واقع در محیط خلیج فارس اولین ماه مبارک رمضان را اجتناب کرده اند این زمان ادعا کردند.

در حال حاضر شنبه فلسطین، عربستان سعودی، بحرین، قطر، کویت، سوریه، امارات، یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقاف اهل عرف عراق اولین روز ماه مبارک رمضان را ادعا کردند.

کشورهای اردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلطان نشین عمان نیز روز شنبه بالا ماه شعبان فردا را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکشنبه را تحریک کردن ماه مبارک رمضان ادعا کردند.