حکم دربی افتضاح بود/ اخراج سرمربی استقلال برای ما «مالی» شد! – اورشلیم آنلاین | ایستگاه خبریسرمربی کارکنان فوتبال پرسپولیس پس اجتناب کرده اند ورزشی همراه خود استقلال از نزدیک به داور این دیدار حمله کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: استقلال همراه خود کارکنان ۱۰ نفره ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهکار داوری مساوی کرد.

به گزارش قدس تحت وب ، حمید مطهری، سرپرست فنی کارکنان فوتبال پرسپولیس کدام ممکن است در نشست خبری بعد اجتناب کرده اند ورزشی پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال {به دلیل} ریختن یحیی گل محمدی حضور داشت، اظهار داشت: رفتار کرده ام با اشاره به تکنولوژی فوتبال صحبت کنم. با این حال برای آقای مسابقه متاسفم». در نظر گرفته شده می‌کنم همه افرادی که در آستانه بازنشستگی هستند، جایزه‌ای خواهند داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دربی تصمیم گیری می‌شود. ممکن است سوال کردن میکنم. داور دربی باید کسی باشد کدام ممکن است کنار هم قرار دادن است، ۹ {کسی که} در شرف بازنشستگی است.

او همراه خود عصبانیت اظهار داشت: ببینید داور چطور سوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصبانیت ۱۱ شرکت کننده ما را زد. متاسفم برای این محدوده او قرار بود هفته قبلی ورزشی نفت را سوت بزند. چگونه او ناگهانی به قوانین ورزشی ما تغییر شد؟ معلم کارکنان حریف در بین ۲ نیمه مهدی الترابی شرکت کننده کشورمان را شکست می دهد. داور را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناظر را می بیند با این حال معلم کارکنان حریف در نیمه دوم برای اینکه مقوا نگیرد به پایین نمی آید، پول ما صنوبر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {می رود}.

سرمربی پرسپولیس تایید کرد: فوتبال دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شگفت انگیزی بود. متأسفانه بیشترین فشار تصمیم گیری بود. آنها علاوه بر این داوران مجرب ما هستند. ما محکم‌تر اجتناب کرده اند بهانه‌هایمان هستیم، با این حال داور خواستن داشت کدام ممکن است ممکن است این حرف‌ها را بزنم. ورزشی متوقف شده است. ۲ تعویض داشتیم با این حال او اجازه جبران نداد. در شبیه به دقیقه گل جذب می کند را زدیم. ممکن است به کودک های تیمم خوشحال از می کنم. کارکنان ۱۱ نفره ما به گل رسید با این حال کارکنان ۱۰ نفره ما خیلی اجتناب کرده اند حریف جلوتر بود. همراه خود کارکنان ۱۰ نفره ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شاهکار داور را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروهش قرعه کشی کنید. ما به هیچ وجه تسلیم نمی شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه هفته {سی ام} می جنگیم. ما حق شخصی را نسبت به پایین می گیریم. خواه یا نه این مقامات پرسپولیس است کدام ممکن است می گفتند؟ ما کارمان را در مستطیل بی تجربه انجام می دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلیم نمی شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همه عامل می جنگیم. اجتناب کرده اند هیئت داوران آرزو می کنم تصمیم همین الان شخصی را دلیل دهند.

مطهری تاکید کرد: کارکنان داوری به ما اجازه پاسخگویی به تکنیک استقلال را نداد. استریم های ورزشی را همراه خود دقت بازرسی می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب می گیریم. آمدیم پاسخ این است بدهیم، اجازه ندادند.

او {در این} در نظر گرفته شده بود کدام ممکن است خواه یا نه اگر داوری نبود نتیجه دربی فرق می کرد؟ او اظهار داشت: «ما با اشاره به آنچه رخ داده است صحبت می کنیم. صحنه تاثیرگذار بود. اگر می گویید ما به حق شخصی در پایین می رسیم، یعنی باقی مانده است هفت هفته جایگزین داریم. ما ۶ امتیاز داریم. استقلال ورزشی های سختی را خارج اجتناب کرده اند خانه برگزار می تنبل.

سرمربی پرسپولیس دانستن درباره اظهارات فرهاد مجیدی مبنی بر سوت زدن داور به ضرر استقلال، اظهار داشت: شکایت اجتناب کرده اند داور درمورد به تجهیزات گلف است. امیدوارم هیچکس اجتناب کرده اند سطح این رسوایی را نبیند. اجتناب کرده اند اونجایی کدام ممکن است میگی کارکنان حریف هم همین تذکر رو داشت، تعدادی از هفته ترکیبی کن ببین داور کدوم طرف بوده.

مطهری دانستن درباره اعتراضات از حداکثر یحیی گل محمدی در کل جاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواه یا نه حق دارد همراه خود حکومت اجتناب کرده اند این طریق حاوی شود؟ اظهار داشت: ببینید چه فشاری زیر تذکر مربیان واقعاً کار می کند. چرا گل محمدی ریختن شد؟ خواه یا نه این اقدامات کارگران ما را دیده اید؟ زهرات آل محمدی مردی مهربان است. ببینید وقتی او به سطح انفجار رسید چه اتفاقی افتاد. در آن صحنه ورزشی متوقف شد. ۲ تعویض جلوی داور داشتیم با این حال او ورزشی را آغاز کرد. ممکن است نمی گویم معلم این حق را داشت، با این حال خطا بزرگی بود. چرا شرکت کننده ما اجازه ورود نداشت؟ خیلی صحنه های دیگه هم بود توپ به سادگی در دستان عارف غلامی قرار خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید او فقط آن را پاس می دهد با این حال شخصی توپ به انگشت رضا اسدی می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید داور کنار هم قرار دادن سوت زدن است. داور در حد این مسابقه نبود. سبک شده کدام ممکن است داور تمایل دارد اجتناب کرده اند دربی هر دو فینال خداحافظی تنبل.

وی دانستن درباره امتیازات فنی دربی اظهار داشت: در ده دقیقه اول استقلال بیشتر اجتناب کرده اند ما زحمت کشید با این حال اجتناب کرده اند دقیقه ۱۵ ورزشی را مدیریت کردیم. اجتناب کرده اند جهان ۱۴ به خوبی استفاده کردیم. حمله ها کارآمد را اجتناب کرده اند آنجا آغاز کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کانال های کناری خیلی خوشایند حمله کردیم. به سادگی اجتناب کرده اند جاده استقلال گذشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان هایی خلق کردیم. ورزشی در شرایط خوبی بود. ورزشی شکوه بود از نظر من همراه خود خوب داور مرحله بهتر، استاندارد این ورزشی فوق العاده بهتر {خواهد بود}.

سرمربی پرسپولیس دانستن درباره عقب نشینی پرسپولیس بعد اجتناب کرده اند گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نیمه دوم اظهار داشت: این تذکر شماست. ما اصلا دفاعی نبودیم. ما احتمال داشتیم. مدیریت ورزشی در مواقعی همراه خود تصرف توپ. اگر این دیدار شکسته نشده پیدا تنبل، استقلال همراه خود ۱۱ شرکت کننده برای ما گلی نمی زند. ترتیب دفاعی ما برتر بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضا رگباری ما بیش از حد بود. متاسفانه در ضمن ای کدام ممکن است کارکنان ما ۱۰ نفره شد این {اتفاق افتاد}. در واقع معمولاً وقتی کارکنان خواهید کرد جلوتر است، کارکنان بیهوش به عقب می افتد، با این حال آن یک است عامل تاکتیکی اجتناب کرده اند خارج اجتناب کرده اند پایین نبود.

مطهری در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است چرا پرسپولیس در برخی مسابقات نتوانست شیوع شخصی را محافظت تنبل، اظهار داشت: به تذکر خواهید کرد احترام می گذارم. پرس و جو خواهید کرد معطر است. {کدام یک} اجتناب کرده اند ورزشی های ما برگشته است؟ ممکن است ۴۹ امتیاز بدست آوردم. نتیجه چگونه بازگشت؟ اجتناب کرده اند سال قبلی امتیاز بیشتری گرفته ایم. آموزش داده شده است تبدیل می شود پرسپولیس ایمن است. ما همه این گیمرها را اجتناب کرده اند انگشت دادیم.

اگر استقلال {در این} فصل قهرمان شود، به تذکر خواهید کرد این مسابقات پاک است هر دو نجس؟ سرمربی پرسپولیس در طولانی مدت در {پاسخ به} این پرس و جو اظهار داشت: صحبت ممکن است تازه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجس نیست. ما به همان اندازه فینال دوم تسلیم نخواهیم شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می جنگیم. ممکن است وارد این دره ها نمی شوم. ممکن است دنبال این حرفه ها نیستم. مردمان شخصی را درک می کنند.

تأمین: مهر

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/