حمید استاد به جای خلیل موحد/ پشت شعار حامیان عالم ارشاد چه بود؟


سید احمد علم الهدی

مناسبت ۲ روز سه‌شنبه ۱۷ مشاور خراسان رضوی در مجلس همراه خود کشتی نامه‌ای به مدیریت ضمن مشاوره اجتناب کرده اند انتصاب علم الهدی، آن را «نیت الهی» توضیح دادن کردند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخشی اجتناب کرده اند پیام این نمایندگان آمده است: عنایت الهی خواهید کرد را می ستایم از این شخصیت ممتاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالم را برای جهاد تفسیر در ایران اسلامی شناخته شده به عنوان مشاور شخصی در جهان خراسان رضوی منصوب کردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداوند را برای این بزرگوار در خراسان سپاسگزاریم. امام رضا (علیه السلام) پیشوای دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش این سرزمین بود.

سال هاست کدام ممکن است نمایندگان مشهد در مجلس شورای اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان شورای شهر مشهد اجتناب کرده اند میان لیست منتسب به حجت الاسلام اعلم الهدی اغلب نامیده می شود لیست «حو محجوب» را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان انواع می شدند. این دوران نیز اجتناب کرده اند این قاعده مستثنی نیستند. همراه خود این پیشینه اگر پیام نمایندگان مملو اجتناب کرده اند عبارات مبالغه آمیز حجت الاسلام عالم هدایت باشد جای سوال کردن نیست. این پیام بلافاصله پس اجتناب کرده اند مونتاژ دیروز صاحبان صحنه اصولگرایی آشکار شد کدام ممکن است به صورت خودجوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون توهین به علم الهدی مونتاژ حمایت اجتناب کرده اند علم الهدی برگزار کردند.

برخی ناظران معتقدند این اتفاقات کنار اجتناب کرده اند مسائلی نیست کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند ورزشی فوتبال ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان رخ داد. با این حال واقعیت ماجرا ناشی اجتناب کرده اند اختلاف تذکر اصولگرایان است. جنجال هایی کدام ممکن است خوب سال پیش همراه خود تخلیه لیست شورای شهر مشهد به وجود به اینجا رسید. در آن نقطه اصولگرایان همراه خود تعدادی از لیست وارد انتخابات شورای شهر شدند. یکی اجتناب کرده اند این لیست ها به سرپرستی حمیدرضا ترقی نوشته شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند ابتدا همراه خود حواشی زیادی مواجه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان مثال رضا شیران خراسانی یکی اجتناب کرده اند چهره های اصلی قالیباف اجتناب کرده اند شورای وحدت در مشهد استعفا داد. سرانجام شبیه به لیست موسوم به «فهرست عاشقان» در مساجد مشهد چاپ شده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلب توجه اینکه حضور چهره های مهم اصولگرایان در مشهد تأثیر خوبی در آن شهر داشت. ممکن است در لیست عکس بودم. اجتناب کرده اند جمله خلیل موحد، اجتناب کرده اند چهره های شناسایی شده است جریان اصولگرایی در مشهد، در فهرست عکس همراه خود عنوان «اهل افراد سالاری دینی» بود.

در واقع لیست “حامیان افراد سالاری دینی” فرصتی پیدا نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به تولید دیگری لیست “اول مورد پسند” به دست آورد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای عبدالله ارگایی کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی در تهیه این لیست بود انواع شده است. شهردار مشهد. وی نوه آقای عبدالله شیرازی اجتناب کرده اند مراجع تقلید شیعه است. این انواع فضا خلیل محد محسن (عضو سابق شورای شهر کدام ممکن است شخصی را آرایشگر مدیریت شهری از آن آگاه است) را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجت الاسلام اعلم الهدی را تا حد زیادی کرد.


تا حد زیادی بیاموزید: دانشجوی خلیل موحد در پایین صحنه پیامک های مشهدی


شاگرد خلیل موحد کیست؟

با این حال خلیل یکپارچه کیست کدام ممکن است اینقدر تأثیرگذار باشد کدام ممکن است همراه خود عالم ارشاد مشهد مخالفت تنبل! علاوه بر این این، آن یک است اتفاق غیر معمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارق العاده است، حداقل در مشهد. موحد شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند چهره های سیاسی تکیه کن به جبهه پایداری در مشهد شناخته تبدیل می شود. عنوان مناسب او خلیل موحدی شاگرد طوس وی عضو سابق شورای شهر مشهد است.

خلیل موحد در دنیای آنلاین ما فوق العاده پرانرژی است. مثلاً کانال تلگرامی «جاده هشتم» را اداره می تنبل. این کانال یکی اجتناب کرده اند منابعی بود کدام ممکن است افراد را به راهپیمایی هایی کدام ممکن است در نتیجه اعتراضات دی ماه ۹۶ شد دعوت کرد.حاج خلیل در سال ۱۳۸۷ گروهی اجتناب کرده اند دوستان همفکر شخصی را تشکیل داد کدام ممکن است در مشهد به «حسینیه فرهنگیان قرآن» معروف هستند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید عترت». همراه خود کمک این حسینیه امید داشت مشاور مشهد در مجلس نهم باشد با این حال در لیست بی نظیر اصولگرایان قرار نگرفت. با این حال این کاندیداتوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این انتقادات پرخطر وی اجتناب کرده اند سید محمد بیگمان شهردار سابق مشهد باعث شد به همان اندازه در سال ۹۲ وارد شورای شهر مشهد شود با این حال در سال ۹۶ لیستی اجتناب کرده اند اصلاح طلبان موحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهانش را اجتناب کرده اند دسترسی شورای شهر منع کردند. .

در واقع عدم ورود او به مجلس باعث نشد کدام ممکن است اجتناب کرده اند تأثیر می گذارد شخصی در مجلس انگشت بردارد. در آن نقطه، موحد عمدتاً پیام‌های متنی هشداردهنده‌ای را برای نمایندگان جایگزین تهیه کنید پولی تروریسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​FATF کشتی کرد. در همین جاری معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان رضوی کسب اطلاعات در مورد وی ذکر شد: مجری پیامک ها خلیل موحدی اجتناب کرده اند اعضای سابق شورای شهر مشهد است کدام ممکن است در حسینیه جاده جمران مشهد ورزش می تنبل. پیام‌های کشتی‌شده نماد‌دهنده شبح نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص می‌کنند کدام ممکن است این پیام‌های متنی شامل هشدارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش بیشتری هستند.”

نقد خلیل یکپارچه برای علم ارشاد!

با این حال فردای ورزشی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان طبق این سیستم اجتناب کرده اند در گذشته گفتن شده، ابراهیم رئیسی به خراسان رضوی بازدید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آنجا همراه خود فعالان باکلاس استان کدام ممکن است همگی اجتناب کرده اند رهبران جریان های سیاسی اصولگرای استان محسوب می شدند، دیدار کرد. تحریم کردن. خلیل موحد کدام ممکن است {به دلیل} حسینیه قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عترت همه وقت {در این} دوره ها حضور دارد نیز {در این} مونتاژ حضور دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید از نزدیک اجتناب کرده اند امام جمعه مشهد انتقاد می تنبل (او پدر ابراهیم رئیسی نیز هست) را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظاهراً بر ایده شایعات، علم الهدی او را به “خودخواهی” متهم می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تشکیل خوب جریان افراطی تحمل حمایت امام جمعه کدام ممکن است همراه خود دارایی ها امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثروت شرح داده می شود، انتقاد می تنبل. اتفاقات ۲ روز قبل از این مشهد در حفاظت اجتناب کرده اند علم الهدی بر این صحبت ها محور شده است. در واقع خوب تأمین خبری به رویداد۲۴ ذکر شد کدام ممکن است ابراهیم رئیسی در آن مونتاژ اجتناب کرده اند امام جمعه مشهد تجلیل کرد.

حمید استاد

عکس حمید استاد

حمید درک در مقابل خلیل موحد

پاسخ علم الهدی به انتقاد خلیل محد نیز نمایشی بود. خلیل موحد روزی شخص خاص بود کدام ممکن است ممکن است بچه ها مشهدی را وارد این سیستم سیاسی علم الهدی تنبل. حالا کدام ممکن است خلیل موحد اجتناب کرده اند اردوگاه علم الهدی خارج شده، امام جمعه به سراغ حمید درک گذشت است.

حمید درک یکی اجتناب کرده اند افرادی است کدام ممکن است وزارت خزانه داری آمریکا در فهرست تحریم های جدید عنوان برده است. رسانه های خارجی می گویند او یکی اجتناب کرده اند عاملان بی نظیر حمله به سفارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنسولگری عربستان در مشهد {بوده است}. شخصی حمید درک در آن نقطه آگاه بود: «ما در ادعا‌ای کدام ممکن است در آن نقطه حاضر کردیم، تجمع مقابل سفارت را پذیرفتیم، با این حال ورود را قبول نکردیم، یعنی به همان اندازه کسی وارد نشد، اجتناب کرده اند سفارت حمایت کردیم. «کسی هم وارد مشهد نشد».

او کسب اطلاعات در مورد پیوندهای سازمانی شخصی می گوید: «ما اجتناب کرده اند ابتدا همراه خود مؤسسه انصار حزب الله تهران توافق نداشتیم. همراه خود آقایان حسین الله لوسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسعود ده نمکی هماهنگ کردیم. اگر بخواهیم حزب الله را همراه خود خوب گروه ارزیابی کنیم، خدا لوسیون اجتناب کرده اند ابتدا ما را شناخته شده به عنوان رئیس آن گروه پذیرفت.

به گزارش خبرگزاری فارس، حمید درک رئیس گروه انصار حزب الله مشهد در سال ۱۳۶۱ به در کنار تعدادی از تن تولید دیگری قصد داشتند مانع تجمع دانشجویان صفحه بحث اسلامی دانشکده فردوسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان علوم پزشکی مشهد شوند. در مشهد برگزار می شد. در برابر این استانداری توسط پلیس دستگیر شد. بر ایده این خبر، دانشجویان صفحه بحث اسلامی دانشکده علوم پزشکی فردوسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشهد {به دلیل} نبود ایمنی برای برگزاری این سیستم های شخصی مقابل راهنمایی تجمع کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد لفظی به وجود به اینجا رسید کدام ممکن است در پی آن پلیس حمید درک را دستگیر کرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه نفر اجتناب کرده اند یارانش.

اکنون در غیاب خلیل موحدی، حمید شناخته شده به عنوان سرپرست مونتاژ ای کدام ممکن است قرار بود به پاس تحسین اجتناب کرده اند علم ارشاد برگزار شود، {به سمت} استادی برگزیده شد. روز دوشنبه برخی اجتناب کرده اند نزدیکان حمید درک همراه خود حضور علم الهدی همراه خود سردادن شعارهایی اجتناب کرده اند جمله «علم حاکمه ارشاد» را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجلیل اجتناب کرده اند امام جمعه مشهد، مونتاژ ای برگزار کردند.

حاضران {در این} مونتاژ همراه خود سردادن شعارهایی اجتناب کرده اند جمله ای دفاع ولایت ما اجتناب کرده اند باید حمایت کنیم ای پرچم های هدایت ما روی پای شخصی ایستاده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه ما حامی انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فداکاری امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام، رئیس انقلاب، امام جمعه، صدای انقلاب، یار امام رضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فدای انقلاب است».

فیلمی همراه خود شعارهای هواداران علم الهدی در مشهد

پوسترهای مراسم ۲۴ همراه خود عکسها آشکار شده توسط خبرگزاری ها نیز برای ادغام کردن شعارهایی در انتقاد اجتناب کرده اند انقلابیون نابینا بود. علم الهدی نیز {در این} مراسم به این اختلافات ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: دوستان انقلاب باید بدانند خطبه هایی کدام ممکن است در پایین ایراد می کنند کیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقب باشند کدام ممکن است پایین دشمن را دستکاری نکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مسیری قرار نگیرند. خدا به قول ما.» «دشمن امتحان شده می تنبل وحدت ما را بی وفاداری تنبل. همراه خود وجود اختلاف تذکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلیقه باید وحدت شخصی را محافظت کنیم.»

نزدیکان خلیل محد می گویند کدام ممکن است این دیدار کمتر از پنجاه نفر بوده کدام ممکن است تا حد زیادی آنها اشخاص حقیقی مسن بوده اند کدام ممکن است هیچ ارتباطی به اختلافات اصولگرایان در مشهد نداشته اند. در واقع فیلم آشکار شده اجتناب کرده اند سوی هواداران علم الهدی نیز نماد می دهد کدام ممکن است ادعاهای نزدیکان موحد بی فایده نبوده است. در فیلم اول حمید درک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از نفر تولید دیگری مانترا علم الهدی سالار می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فیلم دوم پیرمردی به سختی ایستاده اجتناب کرده اند معجزات عالم الهدی می گوید. شاید به خاطر همین تجمع کودک، نامه نمایندگان ضمیمه گردهمایی شد.

اکنون خاص شده است کدام ممکن است علم الهدی همچنان از طریق استان خراسان عملکرد اول را برعهده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ریاست دامادش، تأثیر می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر می گذارد وی مرتفع است. نامه نمایندگان کدام ممکن است همراه خود لحنی مؤدبانه نوشته شده، نماد می دهد کدام ممکن است وی علاوه بر این حمایت مقامات، اجتناب کرده اند حمایت مجلس نیز برخوردار است. در جاری حاضر فاصله اطلاعات ارشاد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصول منحصر به شخص خاص در استان خراسان دارد کدام ممکن است باید اجرا شود!