حمله به ایستگاه پخش فرآورده های نفتی در جده – القدس آنلاین | ایستگاه خبریائتلاف سعودی اعتراف کرده است کدام ممکن است وسط meting out نفت آرامکو در جده را هدف قرار داده است.

به گزارش قدس اینترنت، ائتلاف سعودی اجتناب کرده اند هدف توصیه خوب وسط meting out فرآورده های نفتی متعلق به آرامکو در جده خبر داد. سعودی‌ها اعتراف کردند کدام ممکن است هدف توصیه وسط meting out بنزین در نتیجه شومینه‌سوزی شد کدام ممکن است توانستند آن را مهار کنند.

سردار سرتیپ یحیی فوری سخنگوی نیروهای مسلح یمن نیز اجتناب کرده اند دومین ادعا نیروهای مسلح یمن در ساعات بلند مدت در خصوص عملیات در عمق نیروی دریایی در عمق عربستان سعودی خبر داد.

پیش اجتناب کرده اند این سخنگوی نیروهای مسلح یمن در ادعا ای ادعا کرد: بسیار زیاد اجتناب کرده اند توانایی حیاتی آرامکوی سعودی در ریاض، ینبع را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری مناطق سلطه عربستان سعودی بامداد درست در این لحظه همراه خود تعدادی از موشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید پهپاد مورد هدف گروه انصارالله قرار گرفت.

وی علاوه بر این اجتناب کرده اند حمله موشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پهپادی به بسیار زیاد اجتناب کرده اند نیازها حیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم در ابها، خمیس مشیط، جیزان، سمطه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب ظهران در مرحله دوم این عملیات خبر داد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن ذکر شد: نیروهای انصارالله همراه خود داده ها شخصی نیازها خاصی را ترکیبی آوری کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موقعیت یابی ها هر دوم قابل دستیابی است مورد هدف قرار گیرند.

ساری در طولانی مدت به نیروهای ائتلاف سعودی نسبت به شکسته نشده محاصره یمن هشدار داد.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/