حق اهل خانه چیست و چرا باید؟


مناجات شعبانیه |

امام علی بن الحسین السجاد (علیه السلام) جدا از برکت شعبانیه، ۲ حقی را کدام ممکن است افراد اجتناب کرده اند امام دارند، اشاره کردن کردند.

عقیق:دعای شعبانیه دعای امام زینا العابدین علی بن الحسین (علیه السلام) است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه در دعای شعبانیه آمده تأکید تا حد زیادی بر سخنان اهل بیت صلوات الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ائمه علیهم السلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید خضوع آنان در مخالفت با اطاعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولایت اوست. . بالای این دعا می خوانیم.خدایا درود فرست بر محمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آل محمّد، صالحان، نیکوکاران، بر آنان کدام ممکن است حقشان را ادا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جعل کرده ای.. »؛ یعنی خدایا درود فرست بر محمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آل او، محمد صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم، پاکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیکوکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیکوکاران کدام ممکن است حقشان بر هر کدام قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اختیار را بر عهده گرفته ای. بر آنها هر کس.

امام سجاد (علیه السلام) {در این} نیمه اجتناب کرده اند دعا به ۲ حق افراد نسبت به امام ردیابی می تنبل. اول اینکه خداوند حقوق اولاد را واجب کرده است. دوما را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطاعت اجتناب کرده اند اولاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امر را واجب کن. مرجع {در این} زمینه محبوبیت حق پیامبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهل بیت در نزول پیامبر صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم است. پس مقدمه استیفای حقوق این آفتاب مقدس، محبوبیت حقوق آنان است، وقتی علم نباشد، نمی توان به عدالت حرکت کرد.

حقوق خانوار
یکی اجتناب کرده اند حقوقی کدام ممکن است خداوند با اشاره به عطرها بر ما گذاشته است. خداوند متعال در آیه ۲۳ سوره شوری می فرماید: «…بگو: من می خواهم اجتناب کرده اند ممکن است جزای احسان نیازی ندارم»؛ یعنی ای رسول خدا بگو: من می خواهم اجتناب کرده اند باید ثواب (مسئولیت) را جز این کدام ممکن است به خویشاوندانم (عترت) احسان کنی، نیازی ندارم. در یک واحد رئوس مطالب عمومی، عشق درست را اندازه عمر می گویند; عشقی کدام ممکن است در کنار شکل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترین جلوه آن اطاعت است.

دومین مورد اجتناب کرده اند حقوقی کدام ممکن است می توان نسبت به امام معصوم قائل شد اینجا است کدام ممکن است اوامر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل ها او بر درخواست شده است های شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی ارجحیت دارد. رسول خدا صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم در روایتی فرمود:خداوند تبارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعالی فناوری هر پیامبری را اجتناب کرده اند صلب او قرار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری مرا اجتناب کرده اند صلب علی بن ابیطالب علیه السلام قرار داد… پس آنان را پیشروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر آنان پیشی نده کدام ممکن است در جوانی باید را در خواب می بینند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم به باید می آموزم کدام ممکن است پیر شدی، پس اجتناب کرده اند آنها پیروی کن کدام ممکن است ۹ باید را به گمراهی می کشانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ اجتناب کرده اند هدایت سطح می کنند.. »؛ یعنی خداوند متعال فرزندان هر پیامبری را پایین بالا شخصی قرار داده است، ولی عترت من می خواهم پایین بالا علی بن ابیطالب هستند. پس آنان را پیشوایان قرار ده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر آنان نیافت از آنان در کودکی اجتناب کرده اند باید شکیباترند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بلوغ اجتناب کرده اند باید خردمندتر، پس اجتناب کرده اند آنان پیروی کن. «از ۹ باید را گمراه می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ اجتناب کرده اند راه راست گمراه می‌کنند». (مهدکودک در فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام). (ابن شاذان قمی) ص ۱۷۹) این مبحث را اجتناب کرده اند روایت نبوی پایین همین نماز شعبانیه اینگونه خواندیم.سبقت گیرنده اجتناب کرده اند آنها مرتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیرو آنها غافل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه اجتناب کرده اند آنها مورد نیاز است بعد اجتناب کرده اند .; «{کسی که} پیشی گرفت اجتناب کرده اند دین خارج شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین بالا آنان هلاک شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آنان به حق اتصال».

آنچه اجتناب کرده اند کلام رسول اکرم (صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم) واضح است اینجا است کدام ممکن است اهل بیت (علیهم السلام) بر جوّ هیکل مقدم می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علت آن را اشاره کردن می کنند. کدام ممکن است امام آن را تایید می تنبل.از آنها در کودکی ممکن است صبورتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بلوغ عاقل هستند. » تاکید بر “آنها را دنبال کنید”آنها ۹ ممکن است را گمراه می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ ممکن است را گمراه می کنند. »

چرا باید اهل خانه حق داشته باشند؟
اجتناب کرده اند این رو می توان با اشاره به اینکه چرا حقوق ارات بر همگان واجب را انتخاب کنید و انتخاب کنید واجب است، اقوالی دقیق کرد:
اول اینکه برگزیدگان خداوند کدام ممکن است در رأس اهل بیت در وحی هستند، جز خواست خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتب الهی را دقیق نمی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً مجرای خداوند به عالم هستی هستند. در آیه ۸۰ سوره نساء می خوانیم:هر کدام ممکن است اجتناب کرده اند رسول اطاعت تنبل خدا را اطاعت کرده است…»؛ یعنی هر کدام ممکن است اجتناب کرده اند رسول خدا اطاعت تنبل قطعاً اجتناب کرده اند خدا اطاعت کرده است. جدا از این، اجتناب کرده اند تذکر قرآن، تطهیر این خاندان نیاز خداوند متعال است. پس پیروان پاکان اجتناب کرده اند هر دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری اجتناب کرده اند علم الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتوانه ذهنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فطری برخوردارند; اجتناب کرده اند این روست کدام ممکن است امام سجاد (علیه السلام) در گذشته اجتناب کرده اند پرداختن به موضوع وجوب حقوق اولاد می فرماید.نیکوکار، نیکوکار، نیکوکار»؛ یعنی پاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مزیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزیده خداوند هستند.

علت دوم با اشاره به اینکه چرا حقوق خانوار حیاتی است جلوگیری اجتناب کرده اند تعارض را انتخاب کنید و انتخاب کنید فساد است. روشن است کدام ممکن است مسئله انحراف در ملت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت ها، سرپیچی اجتناب کرده اند خیری است کدام ممکن است خداوند بر ملت ها برگزیده است; اجتناب کرده اند این رو، در اوایل مقدمه اسلام، پس اجتناب کرده اند تضییع حق امامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولایت امیرالمومنین (علیه السلام) توسط پیشوایان اسلام، گروه برای عجله {به سمت} اعماق فساد پیش سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرقه های متعددی در ملت تعیین کنید گرفت. هیکل دین.. به امیرالمؤمنین تجاوز کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خطبه ای فرمودند: «…گناه ما اصل فرقه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امامت ما امان فرقه.»؛ یعنی اطاعت ما موجب امر امت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امامت ما امان اجتناب کرده اند فرقه گرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرقه گرایی. (اصباب الامام مفید الشیخ ص ۱۱۳). امام رضا علیه السلام وی در سخنان شخصی به تفصیل به این موضوع ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد:

اگر بگوید: «چرا افراد را به اعتراف به خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسولان خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجت‌های خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه اجتناب کرده اند جانب خدا آمده است امر کرد؟» به توضیحات بی‌شماری باید پاسخی داده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند آنها به خدا اعتراف نکردند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجتها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه اجتناب کرده اند آن برآمد اجتناب کرده اند گناهان او دوری نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهی اجتناب کرده اند گناهانش را نپذیرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند عذاب خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن نترسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه شهواتش ایجاب می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فساد برخوردار بود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنگامی کدام ممکن است افراد مرتکب چنین اعمالی می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر انسانی به آنچه تمایل دارد عذاب می کشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن پیروی می تنبل، با بیرون ترس اجتناب کرده اند کسی {در این} کار، همه خلقت را تباه می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی را اجتناب کرده اند انگشت می دهد، او بعدی اجتناب کرده اند دیگران است، همراه خود ریختن خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید مال افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار های آنها. را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی تولید دیگری را با بیرون حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید جرم می کشند. به همین دلیل موجب هلاکت دنیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هلاکت افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تباهی دین افراد تبدیل می شود.(عیون اطلاعات الرضا ج ۲ ص ۹۹)

سوم اینکه در مرتبه ای بعدی، هر انسانی کدام ممکن است تمایل دارد مسیر انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنویت را طی تنبل، باید اجتناب کرده اند راهی کدام ممکن است پیامبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولاد او قرار داده اند، کدام ممکن است مقدمه آن محبوبیت واقعیت آن آفتاب مقدس است، بگذرد. با بیرون رضایت امام منصوب خداوند، راه انبساط بر همگان بسته است; این دلیل است، جدا از دعای زخم، اجتناب کرده اند خداوند می خواهیم «…ما را یاری داد به همان اندازه حقش را بر او ادا کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اطاعت او کوشا باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نافرمانی او را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ما توبه کنیم.; خدایا ما را در ادای حق او (امام مهدی علیه السلام) یاری فرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تقلید اجتناب کرده اند او امتحان شده کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مخالفت او دوری کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما را به رضایت او برکت ده.T.Pha Alien Arbanee کراهت منستوماری مخلوط مجرمانه منم است.. »؛ یعنی خداوند متعال همراه خود امامان هدایت اجتناب کرده اند خاندان پیامبر ما دین شخصی را نازل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به وسیله آنان راه را دقیق کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به وسیله آنان سرچشمه های نهان علم شخصی را گشود. پس اجتناب کرده اند امت محمد صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم هر کدام ممکن است حق امام واجب شخصی را بشناسد، سبک ایمان او را بچشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قطعا ارزش آن را دارد لطیف اسلام شخصی پی ببرد.. »