حقایقی در مورد یک گیاه وحشی برای لاغری
عالی متخصص خورده شدن همراه خود ردیابی به قند کم کنگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاصیت سیری این گیاه، بلعیدن آن را برای رژیم لاغری فوق العاده مفید دانست.