حضور گسترده مردم در راهپیمایی حمایت قاطع جهان اسلام از آرمان بزرگ قدس است – قدس آنلاین | پایگاه خبریوزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد در راهپیمایی اظهار داشت: حضور فشرده افراد در راهپیمایی روز قدس پر معنا {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای حمایت قاطع جهان اسلام اجتناب کرده اند آرمان غول پیکر قدس است.

به گزارش قدس اینترنت، محمد اسماعیلی در خصوص حضور فشرده افراد در راهپیمایی روز قدس تصدیق شد: بعد اجتناب کرده اند تحویل داد ۲ سال اجتناب کرده اند بیماری کرونا همانطور که صحبت می کنیم شاهد حضور افراد در راهپیمایی روز قدس هستیم.  

وی همراه خود ردیابی شرایط خطیر فلسطین اشغالی تصدیق شد: حضور فشرده افراد در راهپیمایی روز قدس پر معنا {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای حمایت قاطع جهان اسلام اجتناب کرده اند آرمان غول پیکر قدس است.

فینال جمعه ماه مبارک رمضان اجتناب کرده اند سوی پدر مingسس جمهوری اسلامی؛ امام خمینی(ره) به تماس گرفتن روز قدس نامگذاری شده {است تا} ظلم گذشت بر افراد فلسطین فراموش نشود. این مراسم علاوه بر این در بیش اجتناب کرده اند ۹۰ ملت همراه خود حضور آزادیخواهان جهان برگزار می‌شود. گروه‌ها، نهادها، شخصیت‌های حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقیقی طی روزهای قبلی اجتناب کرده اند افراد برای حضور شکوهمند {در این} راهپیمایی دعوت کردند.  

تأمین: ایرنا

انتهای خبر/