حاج میثم مطیعی برای شعرخوانی به مراسم عید فطر دعوت نشد


در توئیتی عنوان شد:

میثم مطیعی اظهار داشت: بنده، شاعران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاورین کدام ممکن است در مضمون‌پردازی اجتناب کرده اند آن‌ها کمک می‌گیریم، اندیشه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌هایی برای ساختار امتیازات روز خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان‌اسلام داشتیم، با این حال اساساً برای شعرخوانی در نماز عید فطر امسال دعوت نشده‌ام.

عقیق: متعدد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آستانه عید فطر کدام ممکن است بازگشت به شعرخوانی‌های میثم مطیعی مداح اهل بیت(ع) در مراسم نماز در مصلی امام خمینی(ره) است، در دنیای آنلاین ما مطرح می‌کردند کدام ممکن است خواه یا نه مطیعی امسال هم شعرخوانی خواهد کرد؛ باتوجه به اینکه در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن، شعرخوانی حماسی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقاداتی هم اجتناب کرده اند مقامات کرد، خواه یا نه همراه خود شبیه به مهم واژه سوپراستار عید فطرهای شخصی «ای نشسته در صف اول» بازهم شعر خواهد خواند؟

برای شعرخوانی به مراسم عید فطر دعوت نشدم

اجتناب کرده اند میثم مطیعی {در این} خصوص در دنیای آنلاین ما سوالی مطرح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید او پاسخ داد: «دوستان شاعر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاورینی کدام ممکن است در مضمون‌پردازی اجتناب کرده اند آن‌ها کمک می‌گیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنده، اندیشه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌هایی برای ساختار امتیازات روز خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان‌اسلام داشتیم، با این حال اساساً برای شعرخوانی در نماز عید فطر امسال دعوت نشده‌ام.»

در واقع هرسال میثم مطیعی در مراسم اقامه نماز عید فطر به امامت مقام معظم مدیریت در مصلی امام خمینی(ره) کدام ممکن است همراه خود حضور خیل عظیم گروه برگزار می‌شد، برای شعرخوانی دعوت می‌شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال‌های جدیدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه‌گیری ویروس کرونا کدام ممکن است این مراسم با بیرون حضور رئیس انقلاب بود، مجلس آن افزایش همیشگی را نداشت.

نماز عید فطر امسال در دانشکده تهران اقامه می‌شود

بر مقدمه ادعا شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، نماز عید سعید فطر امسال در دانشکده تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید به امامت آیت‌الله صدیقی امام جمعه کوتاه مدت تهران برگزار ممکن است. درهای دانشکده تهران ساعت ۷ صبح روز عید فطر به روی نمازگزاران تهرانی باز خواهد شد. نماز عید فطر ساعت ۸ صبح اقامه ممکن است.