جوی پایدار در آسمان خوزستان حاکم است


مدیرکل هواشناسی خوزستان اظهار داشت: هوای این استان به همان اندازه یکشنبه هفته بلند مدت نسبتاً ایمن است.

محمد سبززاری اظهار داشت: به همان اندازه فردا احتمال یخ زدگی پایین در مناطق سردسیر خوزستان موجود است.

وی اظهار داشت: به همان اندازه یکشنبه هفته بلند مدت شاهد پدیده کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار صبحگاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد کسل کننده خواهیم بود.

سبزاری تصریح کرد: به همان اندازه اواسط هفته بلند مدت افزایش محسوس دما در اکثر عوامل استان پیش سوراخ بینی تبدیل می شود. شمال خلیج فارس به همان اندازه اوایل فردا مواج {خواهد بود}.

مدیرکل هواشناسی خوزستان افزود: دیشب آبادان همراه خود امتیاز ۱۹.۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزا همراه خود عقب کشیدن ۰.۹ سطح سانتیگراد گرمترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردترین مناطق گزارش شدند.

سبزهاری اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت قبلی بیشینه دمای هوای اهواز به ۱۸.۸ سطح را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمینه آن به هشت.۴ سطح سانتیگراد رسید.