جهل عامل اصلی حمله به مساجد و مراکز مذهبی – قدس آنلاین | ایستگاه خبرییکی اجتناب کرده اند اعضای هیئت آموزشی دانشکده کراچی پاکستان ذکر شد: منشأ همه رویدادهای گردشگری در کشورهای اسلامی ناشی اجتناب کرده اند جهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناآگاهی اجتناب کرده اند آموزه های دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند این تندروها به نفع دیگران کف دست به چنین اقداماتی می زنند. ” ”

به گزارش قدس اینترنت، ۲ هفته پیش در یکی اجتناب کرده اند مساجد شیعیان در شهر پیشاور پاکستان کدام ممکن است افراد برای اقامه نماز جمعه {در این} مسجد تجمع کرده بودند، حمله تروریستی رخ داد کدام ممکن است در نتیجه بیانیه سوگند خورده جمعی اجتناب کرده اند نمازگزاران حتی کودکان بی ضرر شد.

حادثه مشابهی در سال های فعلی در سایر کشورهای مسلمان نیز رخ داده است. چنین جریان هایی آرم اجتناب کرده اند امتحان شده گروه های به به نظر می رسد افراطی اسلامی همراه خود شناسایی های مشخص اجتناب کرده اند داعش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسامی خیلی شبیه برای تحمیل اختلاف بین مسلمانان دارد.

جواد حیدر هاشمی، یکی اجتناب کرده اند اعضای هیأت آموزشی دانشکده کراچی پاکستان ذکر شد: «در پاکستان، در پس چنین حملاتی در نظر گرفتن افراط گرایان است کدام ممکن است برای چیز خوب در مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها شخصی، ناآگاهان را الهام بخش می کنند، آنها می فهمند کدام ممکن است حمله به مسلمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتن آنها امری است. جایزه.

وی دانستن درباره علل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایه‌های این حمله ها ذکر شد: منشأ این حوادث جهل، جهل، علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها با بیرون بصیرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌دانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن است در نظر گرفته شده نمی‌کنند، مرتکب چنین جنایاتی می‌شوند. .

الهاشمی افزود: وقتی شخص خاص علیه مکتب گروه های افراطی مسلمان به به نظر می رسد صحبت می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنها انتقاد می تنبل، او را جایگزین اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمن می دانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مقابله همراه خود مخالفان شخصی کف دست به خودکشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلاخی می زنند. “

یکی اجتناب کرده اند اعضای هیئت آموزشی دانشکده کراچی در {پاسخ به} سوالی مبنی بر موقعیت بخش علمیه، دانشگاهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخبگان پاکستان در مقابله همراه خود این جریانات ذکر شد: مقابله همراه خود این جریانات.

وی شکسته نشده داد: بخش های علمیه می توانند همراه خود همکاری امکانات آموزشی دانشکده ها به افراد {اطلاع رسانی} کنند از اقدامات تروریستی ناشی اجتناب کرده اند جهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نادانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که کف دست به چنین اقداماتی می زنند اجتناب کرده اند واقعیت های اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید دین توجه ندارند.

هاشمی ذکر شد: دین مبین اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق رسول اکرم (صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم) همراه خود این گونه حوادث جایگزین است، از عده ای یکدیگر را اجتناب کرده اند مسکن در دنیا محروم می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جرم مخالفت همراه خود یکدیگر، یکدیگر را می کشند. باورها

انقلاب زیبایی شناختی راه مقابله همراه خود جریان های افراطی در پاکستان است

وی افزود: روحانیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشگاهیان باید همراه خود ورزش‌های زیبایی شناختی در عمق افراد را متحول کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقایق اسلام را با توجه به مسکن موجودات خشمگین {در این} دنیا برای افراد دلیل دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه چقدر اسلام برای همه موجودات قطعا ارزش آن را دارد قائل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر آنها تأثیر گذاشته است. نکات زیر باید علنی شود به همان اندازه افرادی که همراه خود گروه های افراطی همذات پنداری می کنند به مسکن روال شخصی بازگردند.

عضو هیأت آموزشی دانشکده کراچی علاوه بر این به پیام حوزویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغان در بخش در سراسر جهان علیه جریانات ضداسلامی ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: مبلغان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که به تماس گرفتن اسلام اعتقادات گروه های مذهبی افراطی را فروش می کنند. دنیا فوق العاده جاهل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متکلمان باید وارد بخش بازاریابی بین‌المللی شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دین اسلام را در دسترس بودن کنند.

جهل انگیزه بی نظیر حمله ها به مساجد است

وی همراه خود ردیابی به پایه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عواملی کدام ممکن است گروه های تندرو را به حمله به امکانات آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساجد سوق داد، افزود: منشأ همه این توطئه ها جهل، جهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناآگاهی اجتناب کرده اند آموزه های اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید دین است. برخی اجتناب کرده اند این تندروها به خاطر دیگران کف دست به چنین اقداماتی می زنند.

الهاشمی دلیل داد: به تذکر می‌رسد {افرادی که} این حمله تروریستی را در مسجد پیشاور انجام دادند انگیزه مذهبی داشتند، متأسفانه رهبران گروه‌های افراطی انگیزه‌های دینی دروغین شخصی را اجتناب کرده اند روی جهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌سوادی {به سمت} پیروان شخصی می‌اندازند به همان اندازه همراه خود آن‌ها برخورد کنند. کدام ممکن است همراه خود آن مخالفند.” افراد» را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را کشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابود کرد.

حمایت آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل اجتناب کرده اند حمله ها به امکانات اسلامی

وی به نیازها در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامیان بی نظیر حمله به مساجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات اسلامی در کشورهای مختلف ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: پایه این ایده ها شیطانی به آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم اسرائیل برمی گردد. روزی کدام ممکن است مهارت حمله مستقیم به ایالت ها را ندارند همراه خود طراحی چنین قالب هایی مزدورانی را فریب دادن می کنند کدام ممکن است می توانند نقشه های شخصی را در ایالت های مختلف اجرا کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حمایت اجتناب کرده اند آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادن سلاح های مختلف آنها را به ارتکاب چنین جنایاتی الهام بخش می کنند.

تصویر دوگانه رسانه های غربی اجتناب کرده اند مبارزه

عضو هیئت آموزشی دانشکده پاکستان کراچی افزود: در شرایطی کدام ممکن است مبارزه روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین عمق گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیز خوب در مورد آمریکا در معرض خطر است، رسانه های آمریکایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیلی مبارزه را به گونه ای توضیح دادن می کنند کدام ممکن است به هیچ وجه به هیچ جنگی حمله نکرده اند. به ملت ها حمله کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنها حمایت نکرد.

الهاشمی افزود: دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان بیگناه در یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای همسایه {به دلیل} فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه کشته می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتار عربستان در یمن آرم داد کدام ممکن است برای ارتکاب جنایات اصولاً مقامات های غربی به طور قابل توجهی آمریکا را تسلیحات می تنبل. . دنیا .. این غیرممکن است از رسانه های استکباری نمی خواهند افراد دنیا اجتناب کرده اند جنایاتی کدام ممکن است در کشورهای اسلامی انجام می دهند باخبر شوند.

تأمین: میدان

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/