جنگ در اوکراین ممکن است ۵ سال یا بیشتر طول بکشد – قدس آنلاین | پایگاه خبریوزیر خارجه انگلیس همراه خود ردیابی به اینکه اگر مسکو در عملیاتش در اوکراین سودآور شود، پریشانی در سرتاسر عالم را فرا خواهد گرفت، با بیرون حاضر شواهد مدعی شد کدام ممکن است نبرد ها در اوکراین ۵ هر دو حتی ۱۰ سال یکپارچه می یابد.

به گزارش قدس وب مبتنی بر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند ایندیپندنت، «لیز تراس» وزیر خارجه انگلیس اجتناب کرده اند متحدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم پیمانان غربی این ملت خواست به همان اندازه کمک‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت‌های شخصی اجتناب کرده اند اوکراین را ۲ برابر نمایند چرا کدام ممکن است به زعم وی عملیات ارتش روسیه در اوکراین ۵ سال هر دو اصولاً به اندازه خواهد انجامید.

تراس علاوه بر این اظهار داشت کدام ممکن است کی یف به تانک، جت جنگنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلیحات با کیفیت حرفه ای بیشتری خواستن دارد.

وزیر خارجه انگلیس ضمن ردیابی به اینکه اکنون «زمان شجاعت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ هشدار «افزود کدام ممکن است کدام ممکن است ترس اجتناب کرده اند بدتر کردن درگیری نابجا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید «بی ممکن بهترین تحریک {خواهد بود}».

تراس اظهار داشت: سلاح‌های با کیفیت حرفه ای، تانک‌ها، هواپیماها، جستجو درگوشه گوشه انبارهایمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ساخت کارهایی کدام ممکن است ما باید انجام دهیم.

وی علاوه بر این اظهار داشت کدام ممکن است نیروهای روسیه باید اجتناب کرده اند «کل اوکراین» سطح رانده شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مشکل را «امر حیاتی استراتژیک» خواند.

تراس در یکپارچه اظهاراتش افزود کدام ممکن است ساختاری کدام ممکن است برای تضمین صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه طراحی شده بود، کسب اطلاعات در مورد اوکراین شکست خورده است. ساختارهای مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند درگیری جهانی دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس درگیری خنک رشد یافتند، به همان اندازه کنون اجتناب کرده اند تعیین کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمایل خارج شده‌اند کدام ممکن است در مقابل مهار تجاوز، امکان تهاجم را فراهم کرده‌اند.

وی یکپارچه داد: چنانچه پوتین سودآور شود، این مشکل پریشانی بیش‌تری {در سراسر} اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجازات ها وحشتناکی {در سراسر} جهان به در کنار می تواند داشته باشد. ما تولید دیگری به هیچ وجه بافت ایمنی نخواهیم کرد. به همین دلیل ما باید برای مدت زمان بسیار طولانی کنار هم قرار دادن باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت شخصی اجتناب کرده اند اوکراین را دوچندان کنیم.

به گزارش نشریه تایمز، وزیر خارجه انگلیس همراه خود ردیابی به اینکه هیچ سیگنال‌ای اجتناب کرده اند نوک نبرد نمی بیند هشدار داد کدام ممکن است درگیری بالقوه است ۵ سال هر دو حتی ۲ برابر اندازه بکشد.

اظهارات وزیر خارجه انگلیس در حالی دقیق می‌شود کدام ممکن است انگیزه اصلی آغاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعله ور شدن نبرد‌ها در اوکراین، اظهارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش‌های مقامات‌های غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس کشتی تسلیحات فوق العاده بیش از حد به اوکراین است کدام ممکن است همانند بنزینی بر روی منقل درگیری حرکت کرده است.