جمع آوری 1250 متکدی در شهر.به گزارش نام و اشاره به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد ، سید مجتبی منتظری در مورد گزارش شش ماهه مجموعه اردوگاه سرای سبز زندگی اظهار داشت: برای اولین بار در مشهد ، برنامه توانمندسازی و حفاظت پس از بازسازی به سازماندهی متکدیان و معتادان به مواد مخدر

وی افزود: در همین راستا بخشی از مجموعه کمپ سرای سبز زندگی به توانمندسازی معتادان متجاهر و متکدیان بهبود یافته اختصاص می یابد.

معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: امروز 1250 متکدی در کشور وجود دارد که از این تعداد 457 نفر زن و 793 نفر مرد هستند.

منتظری افزود: در بین افراد جمع شده ، 267 نفر غیرحرفه ای ، 313 نفر کارگر جوان ، 62 نفر کارگر ، 459 نفر معتاد به مواد مخدر هستند ، 64 نفر طبق ماده 16 به اردوگاه اعزام می شوند و 12 نفر نیز از برنامه عوارض خارج می شوند (کسانی که به عوارض نیاز دارند ) ) بود.

وی ادامه داد: لازم به ذکر است همه افراد مونتاژ شده به مجموعه اردوگاه سرای سبز زندگی منتقل نمی شوند بلکه ابتدا افراد شناسایی و به نقاط مختلف منتقل می شوند.

معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد گفت: معمولاً بعد از جلسه افراد به بیمارستان ، خدمات اجتماعی ، ابن سینا ، اردوگاه درمان مواد مخدر ، اردوگاه اتباع خارجی ، کمیته امداد ، قوه قضائیه ، دفتر کار ، همکاری مراجعه می کنند. و امنیت اجتماعی و همچنین گروه های آسیب پذیر نیز با صاحبان مشاغل آشنا می شوند.

منتظری با اشاره به ورود کودکان کار به مدارس برای ثبت نام رایگان ، گفت: برخی از افراد جمع آوری شده به خانواده هایشان تحویل داده می شود و برای افراد بلیط صادر می شود تا بتوانند به محل زندگی خود بازگردند.

دیدگاهتان را بنویسید