جشنواره یک شعر نبوی در زاهدان از istgah payani رشید / شعر خوانی علیرضا قزوه در ختمیه – قدس آنلاین | پاگاه خبرابیات پایانی جشنواره، شعر نبوی، از سری، برنامه، عالی، جشنواره، امامت و مهدویت در زاهدان، اثر پایان رسید و درسیم پایانی در جشنواره، علی رضا قزوه، به شعر برادران پرداخت.

با گاز بیت المقدس آنلاین با تک انتقال اخبار و اطلاعات دینی موسسه امامت و مهدویت مسعود اکبری زاده سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی سیستان و بلوچستان محل اختتامیه کجاست هستند فراموش نخوهند شد.

وای با تبرک عید مبعث و سخنرانی شارک کناندگان در جشنواره دشت خوانی: حتماً ازت و برکت نعم و سبک زندگی رسول گرمی اسلام انچنان درس گروفت اد که توانستد با کلام متعادل و خیال و خایالنگها زین زین زین زین تصاویر. .

اکبری زاده در برنامه جشنواره امامت و مهدویت دانشگاه آزاد اسلامی ارجاع و بیانیه کردها: دلیل حضور ارژمند شاعران بزرگ و فرهنگ دوست و فرهخگان برجسته کشور می شاد نه غر غار چیست؟ اسلام بهاءالله؟

دکتر آدما کجاست جشنواره، دکتر چهاربخش، دانش آموزی، اساتید، کارکنان، دانشگویان، آزاد برگزیده شاد، دکتر علیرضا قزوه و دکتر عباس باقری از فخر و دو شاعر برجستاه کاشور و همشینین شعار. -e-rasul-e-rasaai.پرداختند.

لازم به ذکر است است، در پایان، جلسه برگزیدگان، تقدیر از کار آمد.

giftni ast; جشنواره عالمی، فرهنگی و هنری امامت و مهدویت به میزبانی ۱۰ وحید دانشگاه آزاد اسلامی هستند زمان با ۱۳ رجب شورا و تا نیما شعبان آدم یافتح و دور سال گری ۱۰ آستان کاشور برگزار می شد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/