جزئیات ساخت واکسن ترکیبی “آنفولانزای کرونا”.
مدیر تحقیق و توسعه پژوهشکده واکسن و سرم سازی الرازی ضمن تشریح جزئیات ساخت واکسن مشترک بیماری های تنفسی (از جمله کرونا و آنفولانزا) از فاز اولیه مطالعات حیوانی برای این واکسن خبر داد و گفت: مطالعات این واکسن ترکیبی بیش از ۱۰۰ هزینه دارد و ۲۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد.