جانشین رئیس پلیس راه فرجا: گواهینامه موتور سیکلت طبق قانون برای آقایان است!
معاون پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا در مورد اخذ گواهینامه رانندگی موتورسیکلت توسط خانمی گفت آیا باید این کار را انجام دهد؟ وقتی در متن ماده ۲۰ قانون مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی ذکر شد، به صراحت اعلام شد که گواهینامه موتور سیکلت برای مردان است، یعنی زنان مجاز به اخذ گواهینامه موتور سیکلت نیستند.