تکریم و معارفه چهار رئیس جمهور و معاون استانداری که در عین حال از ایشان فیض کردند + عکس


به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند ابرکوه، عباس ماهری در مراسم تکریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه فرمانداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونان فرماندار ابرکوه گفت: یکی اجتناب کرده اند عناصر مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات شهرستان مراقبت نشده به زیرساخت های عمرانی در . سالهای قبلی.

معاون اسبق توافق امور عمرانی فرمان ابرکوه خاطرنشان کرد: بهبود شهرستان های کم برخوردار به طور قابل توجهی ابرکوه در گرو آسانسور زیرساخت های عمرانی است کدام ممکن است در وسط قبلی حرکت های خوبی تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید است به خودت را پیدا کن برسد. . .

بخشدار سابق بخشداری بهمن علاوه بر این به محورهای بی نظیر بهبود بخشداری بهمن در بخش امنیتی، بهداشتی، زیبایی شناختی، آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساختی ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: {در این} راستا تمامی روستاها به دوربین های نظارتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این استقرار مجهز شدند. ساختار پلیس راهور قلمرو بهمن نیز تصویب شد.

محمدعلی اکرمی اظهار داشت: درمانگاه مهردشت به صورت در یک روز واحد زمانی دایر است، جشنواره های زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی متعدد برگزار تبدیل می شود، هر ساله منصفانه دانشگاه افتتاح تبدیل می شود، مدارس خیریه متعدد اصلاح می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار های عمرانی مختلف اجتناب کرده اند جمله اقدامات بزرگی است کدام ممکن است برای بهبود اتاقک بهمن {انجام شده} است. .

را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه رحمه الله در شکسته نشده خدمت در نظام اسلامی را واجب دانسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرط رشوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقع را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقع نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده داد: همراه خود دیدن اینکه ممکن است بار را اجتناب کرده اند دوش افراد بردارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت خوب ای انجام دهد. او باید بیاید منظور انجام مسئولیت به میدان {می رود}.

شایان اشاره کردن است {در این} مراسم احمد الطولایی کارگزار سیاسی، امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی استانداری، عباس ماهری معاون این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق امور عمرانی استانداری، محمود حصیلی در مدیریت مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمدعلی حضور داشتند. اکرمی. وی به همین ترتیب بهمن تقدیر، محمدعلی فلاح زاده، محمدمهدی زرزاده، بدون ملاحظه غلامزاده مهرابدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجت رضایی را متفاوت آنها کرد.

انتهای نامه / ص
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید