تکذیب ادعاهای «جبار کوچکی‌نژاد» از سوی مجتمع دخانیات گیلان


پیرو ادعاهای چندین باره جبار کوچکی‌نژاد مشاور رشت مبنی بر «فریب دادن بیش اجتناب کرده اند ۱۶۰ نفر در مجتمع دخانیات گیلان توسط مدیرعامل نمایندگی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرغم حاضر دلایل مکرر به نامبرده در خصوص بازیگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌مقدمه بودن موضوع مطروحه متأسفانه بار تولید دیگری آقای کوچکی‌نژاد طی مصاحبه همراه خود رسانه‌ها به تکرار مطالب بی‌مقدمه پرداخته‌اند.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، مجتمع دخانیات گیلان ادعاهای جبار کوچکی‌نژاد مشاور رشت در مجلس مبنی بر «فریب دادن بیش اجتناب کرده اند ۱۶۰ نفر» را تکذیب کرد.

پیرو ادعاهای چندین باره جبار کوچکی‌نژاد مشاور رشت مبنی بر «فریب دادن بیش اجتناب کرده اند ۱۶۰ نفر در مجتمع دخانیات گیلان توسط مدیرعامل نمایندگی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرغم حاضر دلایل مکرر به نامبرده در خصوص بازیگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌مقدمه بودن موضوع مطروحه متأسفانه بار تولید دیگری آقای کوچکی‌نژاد طی مصاحبه همراه خود رسانه‌ها به تکرار مطالب بی‌مقدمه پرداخته‌اند؛

کدام ممکن است به اطلاع می‌رساند؛

۱- پیرو حاضر دانش غلط به مسئولین احترام وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی در خصوص مجتمع دخانیات گیلان، بازرس احترام وزارتخانه در روز ۵ شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ {در این} مجتمع حضور کشف شد کدام ممکن است ضمن بازدید اجتناب کرده اند سویه ها ساخت این مجتمع همراه خود متنوع اجتناب کرده اند کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولین دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعای مشاور مذکور {در این} زمینه اشتباه است.

۲- در مصاحبه مذکور آقای جبار کوچکی‌نژاد مشاور رشت اعلام کردن کرده است کدام ممکن است فریب دادن بیش اجتناب کرده اند ۱۶۰ نفر اجتناب کرده اند در اطراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطرافیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیکان مدیریت جدید نمایندگی ایران صورت پذیرفته است کدام ممکن است این موضوع کذب محض را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاف واقع است.

۳- به رغم کمیت آشفتگی فساد، رانت خواری، بدهی‌های با کیفیت حرفه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهلک بجا مانده اجتناب کرده اند مقامات روحانی در نمایندگی دخانیات، مسئولین نمایندگی همه همت شخصی را در سالی کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی مقام معظم مدیریت بعنوان سال ساخت، داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال آفرین نامگذاری شده، بر افزایش ساخت، کشتی همراه خود فساد، جلوگیری اجتناب کرده اند قاچاق سیگار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش‌های بی‌رویه نمایندگی‌های تعدادی از ملیتی همراه خود هدف اصلی بر ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش سهم بازار، قرار داده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن تحمیل قابلیت‌های جدید ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال، بر فریب دادن نیروی انسانی طبق قوانین تاکید دارند.

۴- غیرمعمول است کدام ممکن است صدای اعتراض را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقاد این مشاور در دوران هشت سال مقامات روحانی کدام ممکن است اتفاقا آن نقطه هم مشاور مجلس اجتناب کرده اند رشت بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد خروج برخی تجهیزات مجتمع گیلان، را انتخاب کنید و انتخاب کنید فساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انحرافات پولی مجتمع، حضور مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای غیربومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر ساکن در استان در کنار همراه خود نقطه ضعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناکارآمدی بر آن مستقر بودند، شنیده نمی‌شد.

در طولانی مدت مجتمع دخانیات گیلان پیش بینی دارد همه مسئولان ضمن پرهیز اجتناب کرده اند تخلیه اطلاعات نادرست در هدف ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اشتغال بمنظور جلوگیری اجتناب کرده اند آسیب به بنگاه‌های تولیدی دقت بیشتری نمایند.

روابط کلی مجتمع دخانیات گیلان

Share