تکان خراسان رضوی – قدس آنلاین | ایستگاه خبریبه گزارش قدس آنلاین، زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۳ ریشتر رضوی را در حوالی سفید سینگ در استان خراسان لرزاند.
جزئیات این زمین لرزه به شرح زیر است:

گزارش اولیه زلزله:
سایز: ۴.۳
محل وقوع: استان خراسان رضوی – اطراف سوید سینگ
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۴۰۱/۴/۲۸ ۱۷:۳۷:۴۱
طول جغرافیایی: ۶۰.۳۷
عرض جغرافیایی: ۳۵.۷۵
عمق زمین لرزه: ۶ کیلومتر

نزدیکترین شهرها:
۲۷ کیلومتری سفید سنگ (خراسان رضوی)
۳۷ کیلومتری نصرآباد (خراسان رضوی)
۴۱ کیلومتری قلندرآباد (خراسان رضوی)


نزدیکترین مراکز استانی:
۹۴ کیلومتری مشهد
۳۳۲ کیلومتری بجنورد