توسعه و پیشرفت جامعه مرهون تلاش‌های کارگران است
مشهد ـ تولیت آستان قدس رضوی پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود گروه را مرهون امتحان شده‌های کارمندان دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به تعمیر مشکلات گروه کارگری {تأکید کرد}.