تورم ۵۰ درصدی در بودجه دولت پیش بینی شد/ سخنان کارشناس آلوده به سیاست شنیده نشد
غلامرضا نوری گفت: بخشی از افزایش قیمت ها به دلیل عدم کنترل بازار است. برخی از کالاها هستند که اصلاً این افزایش قیمت را در حساب های تولید و بهای تمام شده نشان ندادند، بنابراین باید قیمت آنها کنترل می شد و متاسفانه رها شد و قیمت ها به شدت افزایش یافت.