تنبیه بدنی دانش آموز در آستارا و احضار معلم دبیرستان + فیلم
سرپرست آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش آستارا اظهار داشت: پرونده دبیر متوسطه اول سنایی روستای سابلی کدام ممکن است اطلاعات آموز را تنبیه جسمی کرده بود برای معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدور تصمیم به هیئت معامله با به تخلفات آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش شهرستان گیلان ارجاع شد.