تلف شدن ۳۰ هزار ماهی کوچک در اثر سیل اخیر در کلم بدری


به گزارش تابناک ایلام. رضا سلیمانی گفت: این تعداد لارو در چهار کشت ماهی سردآبی است بر اثر سیل از دست رفت

وی ادامه داد: ارزش این تعداد بچه ماهی ۱۰ میلیارد ریال و محموله آن حدود پنج تن است.

مدیرعامل سازمان آبزیان و آبزیان عیلام الجهاد الزارع افزود: با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی، مدیریت بحران و فرمانداران از میزان خسارت وارده جمع آوری و برگردانده شد.

سلیمانی احضار شد: میزان تولید ماهی سردآبی، گرم آبی و ماهی محلی در هر فصل تولید مثل بیش از سه هزار تن است به دلیل سیل پنج تن از آن در سیل ماهیان گونه قزل آلا تلف شد.