تقدیر از سخنران مذهبی از مریم نشیبا


ویدئویی تکان دهنده اجتناب کرده اند صحبت حجت الاسلام سعیدی همراه خود مریم نشیبا، احترام اجتناب کرده اند گوینده پیشکسوت رادیو را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدای فراموش نشدنی کودکان را تماشا کنید.

عقیق: ویدیویی برتر اجتناب کرده اند گفتگوی حجت الاسلام سعیدیان همراه خود مریم نشیبا، تقدیر اجتناب کرده اند گوینده پیشکسوت رادیو را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدای فراموش نشدنی کودکان را ببینید:

بازدید: ۳