تفاوت بین کودکان غیرفعال و بازیگوش چیست؟


گروه اقامت ایرنا – کودک ها اجتناب کرده اند سنین زیرین کنجکاوی زیادی به فهمیدن همه عامل دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدام را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیطنت آمیز ورزشی می کنند، با این حال گاهی پیرمردها اجتناب کرده اند صدای بلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط غیرعادی کودک ها شکایت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین باعث تبدیل می شود کودک ها کم حوصله شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آغاز به تنبیه کودک کنند. این شیطنت باعث تبدیل می شود پیرمردها شک کنند کدام ممکن است فرزندشان بیش پرانرژی {خواهد بود}. این دلیل است با توجه به تمایز این ۲ عملکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرزبندی همراه خود دکتر ناهید محمدی، روانشناس کودک اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو کرده ایم.

***بیش فعالی منصفانه اختلال رشدی است

بر مقدمه گزارش وسط مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری اجتناب کرده اند بیماری آمریکا (CDC)، تقریباً ۹ نسبت اجتناب کرده اند کودکان دارای ADHD هستند، با این حال ضرر اینجاست کدام ممکن است تماشای هر حرکتی به معنای بیش فعالی نیست.

دکتر ناهید محمدی می گوید: “بیش فعالی کودک منصفانه اختلال رشدی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک آزاری را می توان سیگنال بیش فعالی دانست کدام ممکن است کودک علائم متعددی داشته باشد. یکی اجتناب کرده اند علائم بیش فعالی بیش فعالی است.” به منظور که کودک دائما اعتصاب می کند. به همان اندازه دوم خواب، را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی در هنگام خواب می لغزد».

آل محمدی بین شیطنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش بیش از حد برتری قائل تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گوید: «کودکان غیرفعال در بیش اجتناب کرده اند ۲ اطراف پرانرژی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنترلی بر ورزش شخصی ندارند، به معنای واقعی کلمه هستند این کودکان جدا از ورزش {در خانه}، در مهمانی ها، دانشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید… در مطب دکتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاهای تولید دیگری.» اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، آنها به اطراف تکیه کن هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر اوقات ساده {در خانه} های شخصی پرانرژی هستند.

تفاوت بین کودکان غیرفعال و بازیگوش چیست؟

این روانپزشک کودک همراه خود ردیابی به تولید دیگری علائم بیش فعالی می گوید: چک کردن وسایل، عدم کانون اصلی، پریدن وسط صحبت همراه خود دیگران، گم کردن مکرر وسایل، بی قراری را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیاده روی در بحث کردن اجتناب کرده اند تولید دیگری علائم بیش فعالی است کدام ممکن است در کودک ثابت دیده نمی شود. .” متعاقباً، ساده پرانرژی بودن {نمی تواند} سیگنال عدم تحرک باشد.

*** علت نشاط بیش از حد در برخی اجتناب کرده اند کودکان چیست؟

دکتر محمدی در {پاسخ به} این پرس و جو می گوید: ژنتیک در کودکان خطرناک کارآمد نیست، کودک آزاری را می توان حتی اجتناب کرده اند کودکی درک کرد. ورزش در کل خورده شدن.

این روانپزشک کودک یکپارچه می دهد: «سیستم های پردازش حسی نیز بر نشاط بالای کودک تأثیر می گذارد، ما ۷ حس بی نظیر داریم بویایی، چشایی، تخیل و پیش بینی، لامسه، شنوایی، عمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهلیز، بافت عمیق خواستن به حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار است کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند کودکان به تحرک تا حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند کودکان به کمتر خواستن دارند. فیبریلاسیون دهلیزی نیز خواستن ما به نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعادل است کدام ممکن است در برخی کودکان آزار دهنده است. فضاهای خوبی برای کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید زهکشی آنها باشد.»

کنجکاوی یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند علل پرانرژی در برخی اجتناب کرده اند کودکان است: “کنجکاوی گاهی باعث تبدیل می شود کودک نتواند جدا هم بنشیند؛ {در این} حالت، هدایت کنجکاوی کودک ممکن است رفتارهای نامطلوب نامطلوب را {در این} کودکان کاهش دهد.”

تفاوت بین کودکان غیرفعال و بازیگوش چیست؟

*** عواملی کدام ممکن است باعث آسیب در کودکان تبدیل می شود

اگرچه درجه نشاط بالا در کودکان سیگنال بیش فعالی نیست، با این حال به طور معمول است می بینیم کدام ممکن است میزان آسیب کودک مختصر اغراق تبدیل می شود به همان اندازه جایی کدام ممکن است حتی رفتاری خیلی شبیه رفتار کودکان غیرفعال اجتناب کرده اند شخصی آرم می دهد. دکتر محمدی {در این} باره می گوید: «عناصر متعددی موجود است کدام ممکن است ممکن است باعث تحمیل آسیب در کودکان شود، شناخته شده به عنوان مثال، غذاهایی کدام ممکن است کافئین، شیرینی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی بالایی دارند می توانند ورزش کودکان را افزایش دهند.»

جدا از این، تحقیقات آرم داده است کدام ممکن است انواع اجتناب کرده اند عناصر تولید دیگری می توانند به افزایش تحرک در کودکان کمک کنند، اجتناب کرده اند جمله:

استرس مدیریت نشده

کودکان بیشتر اوقات روزی کدام ممکن است همراه خود منصفانه مناسبت تحریک کننده در اقامت شخصی مواجه می شوند، غیر پرانرژی می شوند. حتی اصلاحات خوش بینانه مشابه با تور هر دو نقل وضعیت به محله ای تولید دیگری ممکن است برای کودک فوق العاده تحریک کننده باشد. متعاقباً وقتی تصمیمی گرفتید هر دو کاری را انجام دادید، به فرزندتان اجازه ندهید.

به خاطر داشته باشید کدام ممکن است استرس پیرمردها به کودکان نیز منتقل تبدیل می شود. متعاقباً، اگر استرس دارید، احتمال استرس فرزندتان تا حد زیادی است. در چنین مواقعی به کودک شخصی ضمانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت بیشتری بدهید.

تفاوت بین کودکان غیرفعال و بازیگوش چیست؟

با بیرون فرسودگی نشاط

کودک ها بیشتر اوقات نشاط زیادی برای سوزاندن دارند. آنها دائماً به ورزش جسمی مشابه با دوچرخه رانندگی، پریدن، دویدن هر دو ورزشی در پوست خواستن دارند. پس وقتی کودکی را می بینید کدام ممکن است در خواب تقلا می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرانرژی است، سیگنال کدام ممکن است باید همراه خود ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش نشاط شخصی را بسوزاند.

برای پیاده کردن کودک شخصی، جستجو در ورزش هایی باشید کدام ممکن است به کودک ممکن است اجازه می دهد بدود، بپرد هر دو حرکت تنبل. به جای آن سند عنوان فرزندتان در مدرسه به تصویر کشیدن، فرزندتان را به گروه های پرانرژی تری مشابه با شنا هر دو ژیمناستیک بفرستید به همان اندازه نشاط او تخلیه شود. ورزش های حسی مشابه با ورز دادن هر دو ورزشی همراه خود شن نیز ممکن است فوق العاده اوقات فراغت بخش باشد.

ضعیف خواب

در حالی کدام ممکن است بزرگسالان در هنگام خستگی فوق العاده تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی حوصله هستند، کودکان بیشتر اوقات غیرفعال می شوند. بیشتر اوقات متوجه می شویم کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند پیرمردها سوال کردن می کنند کدام ممکن است چگونه همراه خود وجود اینکه فرزندانشان صبح زود اجتناب کرده اند خواب بیدار می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند ظهر به مقیاس کافی آرامش نمی کنند، با این حال باقی مانده است ۱۲ عصر پر نشاط است؟!

هنگامی کدام ممکن است کودک به مقیاس کافی آرامش نمی شود، هیکل او همراه خود ساخت کورتیزول را انتخاب کنید و انتخاب کنید آدرنالین تا حد زیادی برای بیدار ماندن پاسخ می دهد. به دلیل نشاط بیشتری خواهند داشت. برای مدیریت آسیب به کودک نوپا، زمان آرامش را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواب کودک شخصی را ترتیب کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مثبت شوید کدام ممکن است کودک ممکن است به مقیاس کافی می خوابد.

*** نحوه مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت کودکان پرانرژی

دکتر محمدی مهمترین راه مدیریت آسیب در کودک را تصمیم گیری دلیل برای دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: پیرمردها باید ابتدا دلیل برای ورزش بیش از حد کودک شخصی را بفهمند، خواه یا نه علائم بیش فعالی را در فرزند شخصی می بینند، خواه یا نه فرزندشان است. ساده {در خانه} پرانرژی است هر دو در در همه جای مکان موجود است؟ اگر علائم بیش فعالی از حداکثر را در کودک شخصی تفسیر کردید، باید به دکتر اطفال مراجعه کنید.» این اختلال همراه خود دارو هر دو به طور معمول است با بیرون دارو قابل مدیریت است.

اگر آسیب به کودک ناشی اجتناب کرده اند عناصر ژنتیکی هر دو ضرر در سیستم پردازش حسی باشد، پیرمردها باید جستجو در ورزش هایی مشابه با ورزشی در خارج از درب، نمایندگی در بازی های مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت در وضعیت های ایمن برای تخلیه نشاط کودک باشند: “اگر کودک مقدمه آسیب است” اجتناب کرده اند روی کنجکاوی برخورد پیرمردها همراه خود رفتار شیطنت آمیز فرزندانشان همراه خود فعال کردن به کنجکاوی {به درستی} ارضا شود.”