تغذیه ایده آل: تغذیه


فقط کنجکاو هستم که ببینم دیگران چه کمکی می توانند بکنند ، اما آیا یک وعده غذایی ایده آل وجود دارد که با همه مواد مغذی کلان و ریز مغذی مورد نیاز هر فرد مطابقت داشته باشد؟ البته ، به شرطی که هیچ بیماری وجود نداشته باشد که به چیزی غیر معمول نیاز داشته باشد؟ همچنین ، آیا کسی در اینجا هر روز یک غذای مشابه را با نتایج عالی می خورد؟

من فقط آنچه را که همه می گویند اینجا می خوانم.

البته می دانم که کاهش وزن / افزایش وزن ، سایر اهداف تناسب اندام و غیره تفاوت را ایجاد خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید