تعداد مصدومان طوفان تهران و البرز به ۱۱ نفر افزایش یافت / آمادگی اضطراری
مجتبی خالدی: گروه اورژانس ملت اجتناب کرده اند مصدومیت ۵ نفر در پی طوفان در لحظه در استان های تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید البرز به همان اندازه کنون خبر می دهد.