تعداد مجروحان حمله تروریستی ایزه به ۱۵ نفر از جمله یک کودک افزایش یافت


تعداد مجروحان حمله تروریستی چهارشنبه شب که افراد مسلح در ایذه را هدف قرار داد به ۱۵ نفر رسید و در میان مجروحان یک کودک نیز وجود داشت.

یک مقام آگاه گفت: این حمله تروریستی توسط دو موتورسوار انجام شد و در بازار مرکزی ایذه به سوی مردم عادی تیراندازی کردند.

وی افزود: حال برخی از مجروحان این حادثه وخیم است.

وی ادامه داد: بیشتر مجروحان این حادثه کور تروریستی مردم عادی هستند.

در این رویداد تاکنون پنج تن و نیروهای امنیتی کشته شده اند.