تصویری از جو بایدن و همسرش سر سفره هفت سین – قدس آنلاین | ایستگاه خبری


جو را انتخاب کنید و انتخاب کنید جیل بایدن نوروز را به همه از ما کدام ممکن است آن را {در سراسر} جهان جشن می گیرند تبریک می گویند.

به گزارش قدس وب مبتنی بر، رئیس جمهور آمریکا در توئیتی نوشت: من می خواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیل می خواهیم بهتر از نیازها را برای همه از ما کدام ممکن است نوروز را {در سراسر} جهان جشن می گیرند، ابراز کنیم، سفر نوروزی به معنای در اطراف سفره نوروزی مخلوط شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام اجتناب کرده اند اعضای خانواده، اندیشیدن به برکت است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استقبال اجتناب کرده اند فصل جدید نوروز مبارک!

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/